Transportcapaciteit

De groei van zonne-energie in Nederland overtreft de verwachting. Daarom zitten sommige netwerken in delen van Nederland op de maximale beschikbare transportcapaciteit. Vanwege een sneller dan voorspelde groei is nu ook in een deel van Almelo sprake van beperkt beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering. Dit betekent dat aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering kunnen nog maar beperkt worden aangeboden. Dit heeft geen impact op kleinverbruik aansluitingen. 

Almelo Mosterdpot
Het gaat om een deel van Almelo wat gevoed wordt door hoogspanningsstation Almelo Mosterdpot. Almelo Mosterdpot is een gezamenlijk station van Tennet, Enexis en Coteq Netbeheer. Gezamenlijk wordt gekeken hoe de capaciteit van dit station verder kan worden vergroot. 
Zoals te zien in onderstaande afbeelding is voor de overige gebieden van Coteq Netbeheer voldoende transportcapaciteit beschikbaar. 

Groen: Er is nog transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar
Geel: Er is nog beperkt transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar 
Rood: Er is voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar. (Op dit moment niet van toepassing in Coteq gebied)