Gecontracteerd transportvermogen

Gaat u duurzame energie opwekken en terugleveren op uw bestaande aansluiting? Dan wijzigt uw gecontracteerde transportvermogen. U geeft wijzigingen aan ons door via dit formulier. Lees verderop meer over wat gecontracteerd transportvermogen inhoudt, waarom dit bestaat en hoe de hoogte bepaald wordt.

Waarom een gecontracteerd transportvermogen?

Coteq Netbeheer stemt vraag en aanbod van energie goed op elkaar elkaar af, zodat alle gebruikers veilig en betrouwbaar gebruik kunnen maken van hun aansluiting. Als er meer vermogen wordt verbruikt of teruggeleverd dan dat er beschikbaar is, kan dat tot storingen leiden bij uw aansluiting of die van andere klanten op ons elektriciteitsnet. Om dit te voorkomen spreken we met al onze grootzakelijke klanten af welk vermogen gereserveerd wordt in het elektriciteitsnet. ‘Vermogen’ is in dit geval geen synoniem voor energieverbuik.

Wat is het?

Alle grootzakelijke elektriciteitsaansluitingen hebben met Coteq Netbeheer een zogeheten gecontracteerd transportvermogen afgesproken. Dit gecontracteerde vermogen reserveren wij voor u op ons elektriciteitsnet. Deze waarde bepaalt hoeveel vermogen u maximaal mag verbruiken of terugleveren. Het gecontracteerde transportvermogen bepaalt dus hoe zwaar u uw aansluiting mag belasten. Dit is dus wat anders dan de hoeveelheid energie die u afneemt.

Hoogte van het gecontracteerde transportvermogen

Uw gecontracteerde transportvermogen wordt uitgedrukt in kW (kilowatt) en bestaat uit twee waardes, te weten verbruik en teruglevering. Het gecontracteerde transportvermogen bepaalt hoeveel vermogen u maximaal mag verbruiken van ons elektriciteitsnet. Het gecontracteerde transportvermogen teruglevering geeft weer hoeveel vermogen u maximaal mag terugleveren op ons elektriciteitsnet. Teruglevering en verbruik van elektriciteit hebben beiden een andere impact op het elektriciteitsnet. Vandaar dat het gecontracteerde transportvermogen uit twee waardes bestaat.

De aansluit- en transportovereenkomst

De hoogte van het gecontracteerde transportvermogen bepaalt u zelf en wordt vastgelegd in de aansluit- en transportovereenkomt (ATO) die u met ons afsluit. U bepaalt de hoogte op basis van uw energiebehoefte. U kunt u hiervoor laten adviseren door een erkend installateur. Verandert uw energiebehoefte of gaat u elektriciteit terugleveren omdat u bijvoorbeeld zonnepanelen plaatst? Dan kunt u het transportvermogen laten wijzigen. Hiervoor gebruikt u het formulier op deze pagina.

U kunt uw huidige gecontracteerde transportvermogens terugvinden op uw ATO. In de meeste gevallen heeft u een waarde voor uw gecontracteerde transportvermogen en een gecontracteerd vermogen-teruglevering van 0. Indien op uw ATO maar één waarde staat opgenomen, heeft u ook een gecontracteerd vermogen-teruglevering van 0.

Terugleveren van elektriciteit, bijvoorbeeld zonne-energie

Gaat u zonnepanelen plaatsen op uw dak of ergens anders op uw terrein en wilt u elektriciteit terugleveren op het elektriciteitsnet? Dan dient u hiervoor het gecontracteerde transport vermogen te wijzigen. Dit geldt ook als u om een andere reden gaat terugleveren. Door het vermogen aan te laten passen reserveren wij de benodigde capaciteit op ons elektriciteitsnet en bent u er zeker van dat u ook daadwerkelijk kan terugleveren. Gebruik hiervoor dit formulier. Als u meer gaat terugleveren dan technisch mogelijk is met uw huidige aansluiting of het betreft een nieuwe aansluiting, dan vraagt u dit aan op www.mijnaansluiting.nl.