Energie terugleveren als bedrijf, wat te doen?

Een nieuwe grootverbruikaansluiting, een opwekinstallatie aanmelden of transportvermogen wijzigen.

Gaat u een nieuwe opwekinstallatie aanleggen (en dus energie terugleveren) of laat u een bestaande aansluiting technisch aanpassen (verzwaren)? Dit geeft u door via www.mijnaansluiting.nl. Gaat u op een bestaande aansluiting terugleveren waar technisch geen aanpassingen noodzakelijk zijn? Dit regelt u via dit formulier. Wij toetsen vervolgens of er voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet is om terug te leveren. Ontdek verderop ook meer over het proces in de verschillende situaties:

  1. Teruglevering aanvragen
  2. Combinatie teruglevering en afname aanvragen
  3. Energie opwekken zonder teruglevering
  4. Alleen afname aanvragen (nieuwe aansluiting)

1. Teruglevering aanvragen

Wat te doen in deze situatie?

U wilt een opwekinstallatie realiseren op een nieuwe aansluiting of hiervoor een bestaande aansluiting laten aanpassen (verzwaren). Dit doet u via www.mijnaansluiting.nl, waarna deze aanvraag bij ons terechtkomt. Vermeld duidelijk bij de aanvraag dat het om teruglevering gaat.

Gaat het om terugleveren op een bestaande installatie, zonder technische aanpassingen (verzwaringen)? Dan doet u een aanvraag om het gecontacteerd transportvermogen aan te passen, waarvoor u dit formulier gebruikt.

Wat gebeurt er vervolgens?

Wij ontvangen uw aanvraag en nemen het in behandeling: we toetsen of er voldoende capaciteit is om de aangevraagde teruglevering te kunnen faciliteren. Als de gewenste teruglevercapaciteit beschikbaar is, dan ontvangt u van ons een offerte of een aangepast 'gecontracteerd vermogen teruglevering' indien het een bestaande aansluiting zonder aanpassingen betreft.

Is de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar? Dan brengen we géén offerte uit en krijgt u géén aangepast 'gecontracteerd vermogen teruglevering' en plaatsen we u op een interesselijst. U ontvangt vervolgens bericht zodra er voldoende ruimte is. 

Offerte kan niet automatisch verlengd worden

Het is voor ons met name van belang om te weten of en wanneer uw terugleverinstallatie daadwerkelijk gerealiseerd wordt. We kunnen een eventueel uitgebrachte offerte dan ook niet verlengen. De offerte vervalt automatisch na 30 dagen.

2. Combinatie terugleveren en afname

Wat te doen in deze situatie?

U wenst een nieuwe aansluiting, waarbij u zowel energie teruglevert als energie verbruikt, eventueel meer dan u opwekt. Een volledige nieuwe aansluiting meldt u via www.mijnaansluiting.nl aan. Geef hierin aan dat u wilt gaan terugleveren én verbruiken op deze aansluiting.

Wat gebeurt er vervolgens?

Uw aanvraag komt bij ons terecht, waarna wij het in behandeling nemen. Als blijkt dat de gewenste teruglevercapaciteit niet beschikbaar is, dan ontvangt u een afwijzing. Het is dan wel mogelijk om een aansluiting aan te vragen waarmee u alleen elektriciteit afneemt. We kunnen u ook op de interesselijst plaatsen zodat u van ons bericht ontvangt zodra er voldoende capaciteit is.

3. Energie opwekken zonder teruglevering

Wat te doen in deze situatie?

Wilt u energie opwekken in een gebied waar geen transportcapaciteit beschikbaar is en levert u niet terug aan het energienet omdat u alle opgewekte energie zelf verbruikt? Ook hierbij geldt weer dat u een nieuwe aansluiting aanmeldt bij www.mijnaansluiting.nl. Laat bij uw aanvraag het gewenste transportvermogen voor teruglevering dan op 0 kW staan. Als het om een bestaande aansluiting gaat, dan hoeft u dat niet bij ons te melden.

Vraag advies bij uw leverancier en meetbedrijf

De leverancier van uw opwekinstallatie en uw meetbedrijf kunnen u adviseren of u de opgewekte energie echt allemaal verbruikt. De leverancier maakt bijvoorbeeld een inschatting van de opwek en het meetbedrijf geeft inzicht in uw verbruik. Wanneer op ieder moment van de dag de geschatte opwek lager is dan uw verbruik, dan kunt u de aanvraag doen. Verwacht u dat u soms toch meer opwekt dan u direct verbruikt? Dan kunt u gebruik maken van een zogenaamde aftopregeling. Een aftopregeling voorkomt dat u onbedoeld terug gaat leveren. Uw installateur kan u hier meer over vertellen.

4. Alleen afname aanvragen

Er is geen capaciteitsschaarste voor afname van elektriciteit op ons net. Vraagt u een nieuwe aansluiting aan voor alléén afname? Dan ontvangt u een offerte na uw aanvraag via www.mijnaansluiting.nl.