Optimaal functionerende netwerken en aansluitingen onder alle omstandigheden

Gas

Van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, is een zeer groot deel afkomstig uit (aard)gas. De laatste jaren wordt er ook steeds meer duurzaam groen gas geproduceerd en getransporteerd. Het gas wordt via het gasnetwerk getransporteerd naar de huishoudens en bedrijven. Het overgrote deel van de huishoudens en bedrijven in Nederland beschikt dan ook over een zogenaamde gasaansluiting.

Coteq Netbeheer sluit u aan

Indien u als particulier of zakelijk afnemer gebruik wilt maken van gas, dan heeft u daarvoor een aansluiting nodig. Deze aansluiting mag alleen worden aangelegd door de netbeheerder die voor uw regio door de overheid is aangewezen. Coteq Netbeheer (voorheen Cogas Infra en Beheer) heeft sinds eind jaren ’60 van de vorige eeuw veel kennis en ervaring opgedaan in het aanleggen, onderhouden en beheren van aansluitingen op het gasnet. Hiermee zijn wij een zeer vakkundige, veilige en betrouwbare partner als het gaat om uw aansluiting.

Aansluiting aanvragen, wijzigen of verwijderen

U kunt een aansluiting aanvragen via www.mijnaansluiting.nl. Ook als u uw aansluiting wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u dit op deze website regelen.