Particulier

De aansluitplicht voor kleinverbruikaansluitingen is vervallen (woningen vallen in deze categorie). Hierdoor sluiten wij alleen bij uitzondering aan. Meer daarover leest u hier.

 

Aansluiting aanvragen

Voor het aanvragen van een kleinverbruikaansluiting voor gas gaat u naar het Centraal Meldpunt Aansluitingen: www.mijnaansluiting.nl. Deze landelijke website is een initiatief van een aantal netbeheerders, waaronder Coteq Netbeheer. U dient uw aanvraag minimaal twee maanden van te voren in te dienen

Aanvraag gedaan en dan?

Op de website van het Centraal Meldpunt staat precies vermeld welke handelingen u dient te verrichten om een aansluiting aan te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Nadat u alle gevraagde gegevens heeft ingevuld, ontvangt u binnen enkele werkdagen van Coteq een zogenoemde EAN-code die u nodig heeft om voor de levering van gas een contract af te sluiten met de energieleverancier van uw keuze.

Wanneer kan ik gaslevering verwachten?

Wij streven er naar uw aansluiting binnen 8-12 weken te realiseren. Op welk moment u via uw nieuwe aansluiting daadwerkelijk gas geleverd krijgt, is afhankelijk van de door u gekozen energieleverancier.

Aansluitingen in hoogbouw worden vaak gekenmerkt door specifieke omstandigheden en complexiteit. Houdt u er rekening mee een aanvraag voor zulke aansluitingen dan ook in een vroeger stadium dan de minimumtermijn van twee maanden in te dienen.