Optimaal functionerende netwerken en aansluitingen, onder alle omstandigheden

Zakelijk (grootverbruik)

Voor kleinverbruikaansluitingen (tot 40 m3 per uur) vervalt de aansluitplicht. Meer daarover leest u hier.

Zakelijke gasaansluitingen groter dan G25 en/of hoogbouwaansluitingen brengen vaak specifieke omstandigheden en complexiteit met zich mee. Daarom moeten aanvragen voor zulke aansluitingen in een vroeger stadium worden ingediend dan de minimumtermijn van twee maanden die bij particuliere aansluitingen geldt. Indien u dus een (groot)zakelijke gasaansluiting wenst, is het verstandig om tijdig contact op te nemen met Coteq Netbeheer voor overleg met één van onze projectleiders.

Belangrijk

Coteq kan de precieze grootte van de aansluiting niet bepalen. Voor een goed advies over de benodigde capaciteit kan een erkend installateur bepalen wat de door u benodigde piekbelasting is. Aan de hand daarvan bepalen wij welke meter er geplaatst dient te worden. Vervolgens bespreken wij de bouwkundige voorzieningen en de eventuele levertijden met u. Hierna volgt het offertetraject.

Alle aanvragen voor nieuwe of te wijzigen aansluitingen dienen te worden ingediend op www.mijnaansluiting.nl.