Nieuwe gasaansluiting is een uitzondering
 

Het beleid van de overheid is er op gericht om het gebruik van aardgas terug te dringen. Daarom is voor nieuwbouwpanden de aansluitplicht op het gasnet vervallen. Coteq Netbeheer ondersteunt de ambitie om Nederland zo snel mogelijk CO2-neutraal te maken en ziet het vervallen van de aansluitplicht voor aardgas als een goede stap daartoe.

Het vervallen van de aansluitplicht geldt voor kleinverbruikaansluitingen (tot 40 m3 per uur). Woningen vallen ook in deze categorie. Alleen in enkele uitzonderlijke situaties mogen deze bouwwerken voorzien worden van een gasaansluiting.

Gemeenten kunnen gebieden aanwijzen waar ook voor bestaande gebouwen de aansluitplicht vervalt, omdat in dat gebied een andere warmtevoorziening aanwezig is of komt (bijvoorbeeld een warmtenet). Deze gebieden worden gemeld aan de ACM (Autoriteit Consument & Markt), die dit bijhoudt in een register. 


Nieuwbouw

Vergunningaanvraag ingediend voor 1 januari 2019?
Is de aanvraag voor de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) ingediend vóór 1 januari 2019? Dan mag, afhankelijk van in welke gemeente gebouwd wordt, de nieuwbouw misschien nog aangesloten worden op het gasnet van Coteq Netbeheer.


Vergunningaanvraag ingediend op of na 1 januari 2019?
Als de vergunningaanvraag op of na 1 januari 2019 is ingediend komt u niet in aanmerking voor een gasaansluiting. 


Bestaande bouw

Voor een bestaand gebouw wordt, indien gewenst, een aansluiting op het gasnet gemaakt. Met als uitzondering van bestaande gebouwen in gebieden die de gemeente heeft aangewezen als gebieden waar de aansluitplicht vervalt.
Alle wijzigingen van bestaande aansluitingen zoals capaciteitswijzigingen of verplaatsingen blijven gewoon mogelijk.
 
Vragen?
Wij realiseren ons dat het vervallen van de gasaansluitplicht tot onduidelijkheden en/of knelpunten kan leiden. In deze gevallen verzoeken wij u contact met ons op te nemen via het contactformulier of per telefoon (0546 836 666).