Handleidingen

Met de juiste handleiding haalt u het beste uit uw slimme meter. Er zijn verschillende typen slimme meters voor zowel elektriciteit als gas. Het merendeel van de huishoudens beschikt over zowel een elektriciteit- als een gasmeter. Maar het is ook mogelijk dat u over slechts één slimme meter beschikt.

Hieronder vindt u de handleidingen voor de verschillende typen meters. Met behulp van de afbeeldingen en merknaam kunt u zien welk type slimme meter(s) in uw meterkast is (zijn) geïnstalleerd. In de handleidingen vindt u een omschrijving van de belangrijkste functies van de meter en een uitleg van de symbolen en de knoppen.

Handleidingen slimme elektriciteitsmeters

Handleidingen slimme gasmeters

Registratie van verbruik en teruglevering

Slimme meters registreren de door u verbruikte en/of teruggeleverde energie. U levert energie terug als er bij u bijvoorbeeld zonnepanelen zijn geïnstalleerd. In de handleiding staat hoe u de standen voor verbruik en/of opwek van elektriciteit (in kilowattuur) of gas (in kubieke meters) kunt aflezen. Per elektriciteitsmeter staat aangegeven hoe u standen kunt aflezen voor hoog tarief, laag tarief en/of enkeltarief.

Meterstanden

De slimme energiemeters geven de meterstanden op afstand door aan uw energieleverancier. Met de meetdata uit de meters stelt de energieleverancier uw energieverbruik vast en wordt de jaarnota opgemaakt. Coteq Netbeheer geeft meterstanden zonder uw toestemming nooit aan derden door.

Aansluiten randapparatuur

Door apparatuur (tablet of mobiele telefoon) en/of software (computerprogramma) aan uw slimme meter te verbinden, krijgt u nog meer inzicht in uw energieverbruik. U verbindt randapparatuur via de P1-poort van uw slimme meter. Kijk op www.energieverbruiksmanagers.nl voor meer informatie.