Nieuwe gasaansluiting wordt een uitzondering

Nieuwe gasaansluiting wordt een uitzondering - Coteq Netbeheer

Het beleid van de overheid is er op gericht om het gebruik van aardgas terug te dringen. Daarom vervalt voor nieuwbouwpanden de aansluitplicht op het gasnet per 1 juli 2018. Een netbeheerder is niet langer verplicht om een pand aan te sluiten op het gasnet. Het vervallen van de aansluitplicht geldt voor kleinverbruikaansluitingen (tot 40 m3 per uur). Woningen vallen in deze categorie. Alleen in uitzonderlijke situaties worden deze bouwwerken voorzien van een gasaansluiting. Wanneer krijgt u een gasaansluiting en wanneer krijgt u die niet? Daarover leest u hier.

Coteq Netbeheer ondersteunt de ambitie om Nederland zo snel mogelijk CO2-neutraal te maken en ziet het vervallen van de aansluitplicht voor aardgas als een goede stap daartoe.