Coteq Netbeheer heeft laagste storingscijfers van Nederland

Coteq Netbeheer heeft vorig jaar weer uitstekende storingscijfers gerealiseerd. Een klant van Coteq Netbeheer had in 2018 gemiddeld 5 minuten geen elektriciteit en 12 seconden geen gas.  Landelijk hadden huishoudens en zakelijke gebruikers in 2018 gemiddeld 27 minuten geen stroom en 64 seconden geen gas.

Betrouwbaar netwerk

Uit deze cijfers blijkt wederom dat Coteq Netbeheer zorgt voor een zeer betrouwbaar gas- en elektriciteitsnetwerk. De gemiddelde duur van gas- en stroomstoringen in het netwerk van Coteq behoort al jaren tot de laagste van Nederland. Ook het aantal klanten dat geraakt wordt door een stroomstoring is lager. Bij Coteq Netbeheer gaat het om gemiddeld 85 klanten. Landelijk treft een stroomstoring gemiddeld 103 klanten. Gasstoringen zijn over het algemeen klein waardoor maar een of enkele klanten worden getroffen.

Oorzaken storingen

Graafschade is net als in de voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. Sluimerende storingen blijven een andere belangrijke oorzaak. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade. In april lanceren de netbeheerders een campagne gericht op particulieren en zelfstandigen in bouw en tuinonderhoud. Doel is om deze groep erop te wijzen dat als ze een graafmachine gebruiken, ze vooraf een graafmelding moeten doen bij het Kadaster (Klic-melding).

Actuele informatie over eventuele storingen bij Coteq Netbeheer is hier te vinden. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009.