Kosten verwijderen aardgasaansluiting

Coteq Netbeheer krijgt regelmatig de vraag van klanten om de aardgasaansluiting te verwijderen. Dit betreft in de meeste gevallen klanten die vrijwillig van het aardgas af gaan omdat ze voor andere oplossingen, zoals een warmtepomp, kiezen. Een goede ontwikkeling, want we staan in Nederland voor een flinke uitdaging om van het aardgas af te gaan. Het verwijderen van de gasaansluiting brengt echter wel kosten met zich mee.

De huidige wetgeving bepaalt dat deze kosten betaald worden door de consument die versneld aardgasloos wil wonen. Het is immers ook niet eerlijk om deze kosten af te wentelen op de consumenten die nog gas blijven gebruiken. Om dit te veranderen is de politiek aan zet. De Tweede Kamer heeft op 12 maart van dit jaar een motie aangenomen over dit onderwerp. In de motie staat dat klanten die van het aardgas af gaan daarvoor maar de helft van de kosten moeten betalen. De andere helft van de kosten zou dan verrekend mogen worden in de netbeheertarieven. Om die motie uit te voeren, is er een wijziging in de Tarievencode Gas nodig. Hiervoor hebben de netbeheerders begin juli 2019 een voorstel ingediend bij ACM. Coteq Netbeheer is blij dat dit vraagstuk nu door de politiek wordt opgepakt.

Waarom verwijderen?

Onderzoeksinstituut Kiwa Technology heeft onderzocht hoe een woning veilig aardgasloos wordt gemaakt wanneer de aardgasaansluiting permanent niet meer wordt gebruikt. Kiwa concludeert dat het volledig verwijderen van de aardgasaansluiting een veilige permanente oplossing is. Bij het alleen verzegelen of afdoppen blijven er zowel binnen als buiten de woning gasvoerende leidingen liggen. Dit is dus geen oplossing voor huishoudens die permanent van het aardgas af gaan. De netbeheerders, waaronder Coteq, vinden dat gasaansluitingen volledig moeten worden verwijderd uit het oogpunt van veiligheid, doelmatigheid en een schoon milieu. 

In onze FAQ’s leest u meer over het beleid en de kosten van het verwijderen van de aardgasaansluiting.