Enkel positieve transportindicaties voorjaarsronde SDE+

Coteq heeft dit voorjaar in totaal 86 transportindicaties afgegeven voor subsidieaanvragen ten behoeve van Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Transportindicaties zijn sinds het najaar van 2019 verplicht bij deze subsidieaanvragen als een partij in aanmerking wil komen voor de SDE+-subsidie.

Positieve indicaties beschikbare netcapaciteit

Een transportindicatie geeft een positieve indicatie van de beschikbare netcapaciteit op de locatie die de aanvrager opgeeft binnen de realisatietermijn die daarvoor staat in de SDE+-regeling. Elektriciteitsproducenten kunnen de indicatie vooraf opvragen bij de netbeheerder in het gebied waar ze hun project willen realiseren. Coteq heeft 86 positieve indicaties afgegeven voor de in totaal 86 aanvragen. Dat betekent dat ons elektriciteitsnet in de gebieden van de aanvraag voldoende ruimte biedt om de opgewekte energie van het project te kunnen transporteren.

Voorjaarsronde SDE+ gesloten

Op 2 april 2020 is de voorjaarsronde gesloten. In totaal hebben de regionale netbeheerders voor deze ronde gezamenlijk 9064 transportindicaties afgegeven, wat 91,8% betreft van het totaal aantal unieke aanvragen (9.849). Coteq heeft voor 100% van de aanvragen een positieve indicatie kunnen afgeven.

Over transportindicaties en de SDE+-regeling

De transportindicatie is sinds 1 oktober 2019 onderdeel van de aanvraagprocedure voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Doet een partij een aanvraag in een gebied waarin het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk, oftewel in een congestiegebied? Dan gaat Coteq toetsen of het knelpunt opgelost kan worden binnen de realisatietermijn van de SDE+ subsidie. De indicatie (het document) is overigens geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is. Het beschikbaar transportvermogen wordt uiteindelijk op basis van opdrachtverstrekkingen toegekend.