Open data is geactualiseerd

Coteq Netbeheer en de andere regionale netbeheerders bieden de ligging van hun elektriciteitsnet en een dataset kleinverbruiksgegevens aan als open data op hun websites. Open data is digitale informatie die wij beschikbaar stellen om bij te dragen aan het versnellen van de energietransitie en om innovatie te stimuleren.

In de open data zijn naast de ligging van de elektriciteitskabels, ook het spanningsniveau en de transformatorstations terug te vinden. Alle netbeheerders bieden de data op een uniforme wijze aan. Gebruikers kunnen deze data daardoor gebruiken zonder daarbij afhankelijk te zijn van onderliggende verzorgingsgebieden.

Door deze gegevens openbaar te maken helpen we partijen om keuzes te maken voor de realisatie van bijvoorbeeld een zonnepark of een nieuwbouwwijk.

Coteq Netbeheer heeft een update van de open dataset geplaatst. Bekijk hier alle open data van Coteq Netbeheer.