Coteq Netbeheer draagt bij aan betrouwbaar energienet

Het Nederlandse energienet is een van de betrouwbaarste ter wereld. Coteq is trots dat we hier als regionale netbeheerder een bijdrage aan leveren. In 2020 hadden onze klanten gemiddeld slechts 3,2 minuten geen elektriciteit, en slechts 11 seconden geen gas.

 

Hiermee doen we het nog iets beter dan in 2019; toen had een huishouden bij Coteq gemiddeld 4,5 minuten geen elektriciteit en 26 seconden geen gas. Coteq zit ook in 2020 ruim onder het landelijk gemiddelde van 21 minuten zonder elektriciteit en 62 seconden zonder gas.
Het Nederlands energienet kent bijzonder weinig storingen. Klanten krijgen gemiddeld eens in de drie jaar te maken met een stroomstoring. Gasstoringen komen voor een klant gemiddeld slechts eens in de 140 jaar voor. Een storing trof in 2020 gemiddeld honderd huishoudens, dat is bijna een derde minder dan in de jaren daarvoor. 

 

Digitalisering energienet

De digitalisering van het energienet met onder meer slimme meters en ICT helpt om storingen sneller op te sporen en te verhelpen. Digitalisering is enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen, maar helpt ook bij het signaleren en oplossen van storingen.

 

Graafschade vaak oorzaak storing

Coteq investeert, net als de andere netbeheerders, jaarlijks in preventief onderhoud en het vervangen van verouderde leidingen om storingen te voorkomen. Een groot deel van de storingen in het energienet wordt veroorzaakt door externe factoren, zoals schade door graafwerkzaamheden. Ook in 2020 was ruim een kwart van de storingen in Nederland te wijten aan graafschade. Samen met ketenpartners kijken we voortdurend naar maatregelen om deze schades te beperken. Ook besteden de netbeheerders jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Hier lees je meer over waar je rekening mee moet houden als je gaat graven.

 

Heb je nou wel te maken met een gas- of elektriciteitsstoring? Bel dan snel met 0800 – 9009. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar. Hier lees je meer over het melden van een storing.