Groei aanbod zonnepanelen: uitbreiding elektriciteitsnet nodig

Het gaat goed met de opwek van duurzame zonne-energie; er worden steeds meer zonnepanelen geïnstalleerd. De snelle groei van het aantal zonnepanelen heeft impact op het elektriciteitsnet. Het elektriciteitsnetwerk van Almelo heeft de maximaal beschikbare transportcapaciteit voor teruglevering bereikt, en in Oldenzaal en Goor is er nog beperkt ruimte om elektriciteit terug te leveren. Congestiemanagement biedt geen oplossing, dus is het nodig om de capaciteit van het elektriciteitsnet in Almelo te vergroten. Voor alle plaatsen geldt dat kleinverbruik aansluitingen, zoals zonnepanelen op het dak van je huis, nog wel kunnen worden toegevoegd.

 

Almelo: geen ruimte voor teruglevering

Almelo wordt gevoed door de hoogspanningsstations Almelo-Mosterdpot en Almelo-Urenco. Hier wordt inmiddels zoveel duurzame zonne-energie opgewekt dat het net vol is. Daarom is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor congestiemanagement; een systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar worden afgestemd. Helaas blijkt uit onderzoek dat dit geen uitkomst biedt. Om klaar te zijn voor een toekomst met duurzame energie is het nodig om de capaciteit van het elektriciteitsnet te vergroten door nieuwe infrastructuur aan te leggen. De regionale netbeheerders Coteq en Enexis onderzoeken samen met landelijk netbeheerder Tennet hoe de capaciteit kan worden vergroot. Dit zal niet voor 2026 gerealiseerd zijn. Dit betekent dat in Almelo zeker tot 2026 geen ruimte meer is voor aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering voor grootverbruikers.

 

Goor en Oldenzaal: beperkt ruimte teruglevering

In de plaatsen Goor en Oldenzaal kunnen aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering nog maar beperkt worden toegewezen. Beide plaatsen hebben een eigen hoogspanningsstation. Coteq, Enexis en Tennet onderzoeken hoe de capaciteit op deze stations ook kan worden vergroot.

 

Heeft u een grootverbruik aansluiting en wilt u energie gaan terugleveren, of wilt u een opwerkinstallatie aanmelden? Neem dan contact op met Coteq (telefoonnummer 0546 836 666 of info@coteq.nl), ook als er geen capaciteit beschikbaar is. Zo weten wij welke behoefte er is en kunnen we u informeren zodra er wel ruimte is op ons net. 

 

Kijk hier voor meer informatie over transportcapaciteit.