Wij staan voor een veilige, betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening

Open data

Open data is informatie die door Coteq Netbeheer beschikbaar is gesteld voor algemeen gebruik. Door middel van open data willen wij innovatie en de energietransitie stimuleren. Op deze pagina vindt u twee verschillende datasets, de dataset kleinverbruiksgegevens en de GIS dataset.

Het gebruik van open data

Aan het gebruik van de open datasets zijn geen kosten verbonden. Er zijn wel gebruiksvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze gebruiksvoorwaarden staan omschreven in de disclaimer.

1. Kleinverbruikgegevens

1.1 Anonieme open data

Uit het oogpunt van privacy is het niet toegestaan om persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Daarom is de beschikbaar gestelde data geanonimiseerd en getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2 Toelichting dataset

Op deze pagina kunt u voor verschillende jaren de datasets met kleinverbruikersgegevens downloaden. In de toelichting kunt u lezen hoe deze bestanden zijn opgebouwd.

1.3 Datasets kleinverbruikgegevens

Kleinverbruikgegevens 2019

Eerdere datasets:

Kleinverbruikgegevens 2013.csv
Kleinverbruikgegevens 2014.csv
Kleinverbruikgegevens 2015.csv
Kleinverbruikgegevens 2016.csv
Kleinverbruikgegevens 2017.csv
Kleinverbruikgegevens 2018.csv

2. GIS datasets: elektra assets

2.1  Het gebruik van de GIS open datasets

Zoals in de disclaimer wordt vermeld moet een grondroerder, die overgaat tot mechanische grondroering, een KLIC-melding doen. De informatie via open data kan noch formeel, noch materiaal als vervanging dienen voor die wettelijke verplichting. De aanbieding van informatie inzake open data van aan Coteq toebehorende assets geeft geen enkele garantie voor aanwezigheid en/of locatie van de op grond van KLIC-melding noodzakelijke gegevens.

2.2  Toelichting

In de toelichting kunt u lezen hoe de GIS dataset is opgebouwd.

2.3  GIS datasets
Coteq_Assets_01-01-2019