Heeft u één van de uitzendingen over gasmeters bij Kassa gezien en heeft u vragen? Hier leest u meer.

Gasmeters met productiefout

Netbeheerder Enexis is bezig met het terughalen van 159 Itron-gasmeters. Toen die meters net geplaatst waren bleek er bij drie meters een minimale hoeveelheid gas te lekken. Uit deze partij meters heeft Coteq Netbeheer geen meters hangen.

Meterleverancier Itron heeft de oorzaak van de lekkage onderzocht. Itron heeft inmiddels maatregelen genomen om de productie van meters en de kwaliteitscontrole aan te passen. Pas als door een onafhankelijk keuringsinstituut (KIWA) is aangetoond dat de productie- en kwaliteitscontrole aan de eisen voldoet, starten wij weer met het plaatsen van Itron-gasmeters (type G4 en G6).

Er hangen ook al van dit soort meters bij mensen thuis. Daar kan dan toch ook iets mis mee zijn?

Met die Itron-meters zijn er geen problemen. Itron-meters van de serie waar iets mis mee was, heeft Coteq Netbeheer niet hangen.

Ik twijfel of ik een brief heb gekregen over het vervangen van mijn Landis+Gyr-meter. Hoe kom ik hier achter?

Alle Landis+Gyr-meter waar in de uitzending over werd gesproken, zijn vervangen. 

Nieuw probleem met schroefdraad, wat speelt er precies?

Enexis Netbeheer heeft onlangs een aantal meters aangetroffen die niet opgehangen kon worden. Dit probleem deed zich voor omdat er in de productie een fout is gemaakt met de schroefdraad. Omdat de gasmeters niet opgehangen konden worden, hangen de meters met deze afwijking niet bij consumenten thuis. Er wordt onderzoek gedaan naar of dit een incident was of dat andere meters uit dezelfde productieserie moeten worden vervangen. Toezichthouder SodM is bij dit onderzoek betrokken.

Hoe voorkomen jullie dat er foute slimme meters worden opgehangen?

De producenten van slimme meters hebben te maken met zeer strenge veiligheidseisen. Er vinden tal van controles plaats voordat een meter aan ons geleverd wordt. Vervolgens controleert de slimme meter-monteur de veiligheid voordat de meterkast weer dicht gaat. De monteur voert een druk en lekkage test uit, en controleert of de meter goed functioneert. Bovendien maakt de monteur een veiligheidsrapport op, waarbij ook de veiligheid van de huisinstallatie van de klant wordt getest. 

Waarom hebben jullie niet gecommuniceerd dat de meters onveilig waren?

Er is geen sprake van een acuut veiligheidsprobleem met gasmeters,  de geinstalleerde meters zijn veilig. Als er sprake is van onveilige meters, dan communiceren wij hier altijd zo snel mogelijk over met de betreffende klanten.

Hoe komt het dat er veel problemen zijn met slimme meters?

Door de berichten in de media lijkt het misschien of er veel problemen zijn. Dat is niet zo. Het rapport van de SODM waarover de uitzending van Kassa gaat, zegt dat ook. Daarin staat dat de veiligheid van gasmeters in Nederland in orde is. Er hangen in ons land zo’n acht miljoen gasmeters, maar er zijn bijna nooit ongelukken met die meters. Dat willen we graag zo houden. Als we ook maar een beetje twijfelen, doen we onderzoek en vervangen we zo nodig meters.

Wie is de SODM?

SodM, Staatstoezicht op de Mijnen, is de organisatie die in Nederland toezicht houdt op de veiligheid van de gasmeters. Meer over SodM: www.sodm.nl.

Contact opnemen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen over de berichtgeving? Neem dan contact met ons op.