Continue investeren in een betrouwbare en duurzame energievoorziening

Storingen & onderhoud

Een betrouwbare en duurzame energievoorziening is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van onze samenleving. Coteq Netbeheer voert daarom regelmatig (onderhouds)werkzaamheden uit aan het energienet. Daarmee investeren wij in onze netwerken, zodat de energievoorziening betrouwbaar en veilig blijft en gas – en elektriciteitsstoringen zoveel mogelijk worden voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u te maken krijgt met een storing. Uiteraard proberen wij die dan zo snel mogelijk te verhelpen.