Continue investeren in een betrouwbare en duurzame energievoorziening

Compensatievergoedingen

Wij doen er alles aan om gas- en elektriciteitsstoringen te voorkomen. Toch kan het gebeuren dat u te maken krijgt met een storing. Uiteraard proberen wij de storing zo snel mogelijk te verhelpen.

Wat is de oorzaak van een gas- of elektriciteitsstoring?

Soms ligt de oorzaak in uw eigen huis, soms is het een probleem met het netwerk. Is de storing veroorzaakt door een defect in uw eigen huis? Dan bent u zelf aansprakelijk, of de leverancier van het defecte toestel. Is de stroomstoring buiten uw woning veroorzaakt? Dan is in een aantal gevallen de netbeheerder aansprakelijk.

Compensatievergoeding

In sommige gevallen heeft u bij een storing recht op een compensatievergoeding. Dit is afhankelijk van de storing, het type aansluiting dat u heeft en het net(vlak) waarin de storing zich voordoet. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie van het veroorzaakte ongemak. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt de compensatievergoeding vast.

Bij de compensatievergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Daarnaast is er onderscheid tussen gas en elektriciteit. Voor gas geldt een drempel van 4 uur. Als u langer dan 4 uur zonder gas heeft gezeten, ontvangt u een compensatievergoeding. Voor elektra geldt dat de compensatievergoeding afhankelijk is van het net(vlak) en het type aansluiting.

Hoogte van de compensatievergoeding

De hoogte van de vergoedingen vindt u in deze tabel. Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding € 35,- per onderbreking langer dan 4 uur bedraagt.

Uitbetaling

Als u in aanmerking komt voor een compensatievergoeding, ontvangt u van ons automatisch een brief met het verzoek een rekeningnummer op te geven waarnaar wij uw compensatievergoeding kunnen overmaken. Na ontvangst daarvan zullen wij zo spoedig mogelijk de compensatievergoeding storten op het door u opgegeven nummer.

Uitkeren van de vergoeding betekent niet dat Coteq Netbeheer aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade die is ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring.

Heeft u vragen over compensatievergoedingen? Neem dan contact op met de Coteq klantenservice.