Schade bij storing

Heeft een storing in het netwerk van Coteq Netbeheer bij u als particulier of zakelijk kleinverbruiker geleid tot schade (zoals defecte apparatuur) of heeft u tijdelijk geen elektriciteit of gas geleverd gekregen?

Als de schuld bij ons ligt, heeft u misschien recht op een schadevergoeding. Gaat het om overmacht, aansprakelijkheid van derden, ondeugdelijke apparatuur of beveiliging die niet tot ons netwerk behoort, dan vergoedt Coteq de schade niet.

U kunt uw schade binnen 4 weken na het ontstaan ervan melden aan onze Servicedesk via onze contactpagina. Als particulier ontvangt u binnen 7 dagen bericht over de manier waarop uw melding verder zal worden afgehandeld, voor ondernemers geldt een termijn van 14 dagen.