Arbeidsvoorwaarden

Onze arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO NWb (netwerkbedrijven). Naast een basissalaris en 20 vakantiedagen krijg je de beschikking over een extra maandelijks budget dat is samengesteld uit onder meer:

  • Bovenwettelijk verlof
  • 13 dagen arbeidsduurverkorting
  • 8% vakantiegeld
  • Resultaat Afhankelijke Beloning (RAB)

Als medewerker mag je zelf bepalen of je maandelijks extra inkomsten wilt ontvangen, verlofdagen wilt kopen en/of het geld wilt opsparen. Daarnaast bouw je een pensioen op bij het ABP, krijg je korting op de basiszorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea en kun je deelnemen aan diverse regelingen. Coteq Netbeheer biedt bijvoorbeeld een aantrekkelijk fietsplan.

Verder kun je als medewerker van Coteq gebruik maken van een uitgebreide studiefaciliteitenregeling. Coteq wil medewerkers een veilige (werk)omgeving bieden. We vinden het daarom belangrijk om in jou en jouw toekomst te investeren. Ook stellen we een persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget ter beschikking.