Energie terugleveren als bedrijf of instelling

Als je als bedrijf of instelling stroom gaat terugleveren aan het net, dan is het voor ons als netbeheerder van belang om te weten om wat voor opwekinstallatie het gaat. Met behulp van die informatie zorgen we ervoor dat ons elektriciteitsnet veilig en betrouwbaar blijft. Daarnaast is het voor jou van belang om te weten of er voldoende capaciteit beschikbaar is vóórdat je met een project start. Het kan zijn dat je de bestaande aansluiting daarvoor kunt gebruiken of dat er aanpassingen noodzakelijk zijn aan je bestaande elektriciteitsaansluiting. Lees meer over de het proces en de verschillende stappen in de diverse scenario's. Wil je groengas terugleveren? Lees dan verder over groengas en een groengasaansluiting.

Meer over het proces

Laptop 820274 1920

Waar en hoe registreren

Voordat je een opwekinstallatie in gebruik kunt nemen, ben je wettelijk verplicht bij je netbeheerder te melden om welke installatie het gaat, waarover je meer leest in de regelgeving. Kleinere zakelijke klanten met een elektriciteitsproductie-eenheid type A tot 1 MW moeten hier de website energieleveren.nl voor gebruiken.

Waarom registreren?

Transportcapaciteit en congestie

Zakelijke initiatieven voor duurzame opwek vragen om een grote hoeveelheid transportcapaciteit van ons energienet (vermogen). We houden in onze plannen en investeringen zo goed mogelijk rekening met deze duurzame opwek. Het aantal aanvragen voor teruglevering groeit alleen harder dan voorzien, waardoor we op bepaalde plekken in onze netten helaas momenteel niet over voldoende capaciteit beschikken. Lees meer over de actuele beschikbare transportcapaciteit in ons energienet.

Energie opwekken?

Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de SDE++-subsidieregeling.

Lees meer

Gerelateerde veelgestelde vragen

Welke aansluiting heb ik nodig als ik duurzame energie opwek en teruglever?

Als je elektriciteit gaat terugleveren, dan mag je met een bestaande éénfase-aansluiting een installatie tot 5,5kVA (25A) aansluiten. Dit houdt in dat je een éénfase omvormer tot 5,5 kVA kunt aansluiten op de meterkast. Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Hoe moeten zonnepanelen aangesloten worden?

De kabels van de zonnepanelen moet volgens de voorschriften (NEN1010) worden aangesloten in de meterkast. Om te voorkomen dat bij een kortsluiting alle stroom in het huis uitvalt, moet de zekering voor de zonnepanelen kleiner zijn dan die van de hoofdzekering van de netbeheerder (Coteq). Lees verder voor meer informatie.

Lees meer
Welke omvormer heb ik nodig voor zonnepanelen?

De grootte van de omvormer wordt bepaald door het vermogen van de zonnepanelen, uitgedrukt in watt piek. Vaak wordt ervoor gekozen om een omvormer te gebruiken die minder vermogen heeft dan de zonnepanelen. Lees verder voor meer inzicht in omvormers voor zonnepanelen.

Lees meer
Wat is een zuivere terugleveraansluiting (ZTL)?

Een zuivere terugleveraansluiting is bedoeld voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit op het openbare elektriciteitsnet vanuit een gezamenlijke opwekinstallatie. Lees verder voor meer informatie over een zuivere terugleveraansluiting.

Lees meer
Alle FAQs gerelateerd aan duurzame opwek