Grootschalig produceren

Wil je grootschalig duurzame (hernieuwbare) energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen? Vraag dan subsidie aan vanuit de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Deze regeling is voor bedrijven en non-profitorganisaties. Lees meer over de SDE++ op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Gaat het om een gezamenlijk initiatief (bijvoorbeeld als Vereniging van Eigenaren of collectief) lees dan meer over de SCE-regeling.

Voor het grootschalig opwekken van duurzame energie heb je een transportindicatie nodig en voor het invoeden van groengas een quickscan, waarover je verderop meer leest.

WVW8984 1

Over de SDE

  • De SDE++ kun je alleen in een bepaalde periode aanvragen.
  • Het is een regeling voor zowel bedrijven als non-profitorganisaties.
  • Je bent (met stroom) verplicht een transportindicatie te overhandigen.
  • Let op dat de transportindicatie voor de lopende subsidieronde afgegeven is.
  • Indicaties die voor eerdere subsidierondes zijn afgegeven, zijn niet meer geldig.
Naar de site van de RVO

Transportindicatie nodig

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk: sommige netwerken zitten zelfs op de maximaal beschikbare transportcapaciteit. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is de regelgeving sinds het najaar 2019 gewijzigd. Om in aanmerking te komen voor een SDE++-subsidie heb je dan ook nu een transportindicatie van de netbeheerder nodig die je mee moet sturen.

Aanbod groter dan capaciteit?

Doet een partij een aanvraag in een gebied waarin het aanbod groter is dan de capaciteit van het netwerk, oftewel in een congestiegebied? Dan gaan we als netbeheerder toetsen of het knelpunt opgelost kan worden binnen de realisatietermijn van de SDE++-subsidie. De indicatie (het document) is overigens geen garantie dat het gevraagde transportvermogen in de toekomst daadwerkelijk beschikbaar is. Het beschikbaar transportvermogen wordt uiteindelijk op basis van opdrachtverstrekkingen toegekend.

Tijdig aanvragen

Wij adviseren om zo spoedig mogelijk een transportindicatie aan te vragen, zodat je tijdig de transportindicatie aan de subsidieaanvraag kan toevoegen. Je ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een transportindicatie. Heb je al transportcapaciteit gecontracteerd? Neem in dit geval dan direct contact op met netbeheer@coteq.nl.

Heb je al een transportindicatie?

Transportindicaties die verstrekt zijn bij eerdere openstellingen worden door de RVO niet geaccepteerd, je SDE++ aanvraag wordt dan niet in behandeling genomen. Wil je deze of de komende ronde een SDE++ subsidie aanvragen, vraag dan altijd een nieuwe transportindicatie aan bij ons.

Quickscan voor hernieuwbaar (groen) gas

Quickscan voor de SDE++

Voor SDE-aanvragen met betrekking tot hernieuwbaar (groen) gas is een quickscan vereist waarin we toetsen of het gasnet voldoende capaciteit heeft om het geproduceerde gas te kunnen absorberen. De quickscan bevat ook een indicatie van de kosten die de groengasinvoeding met zich meebrengt. Ontdek ook meer over de SDE++-regeling in relatie tot hernieuwbaar gas (je verlaat de Coteq-site en gaat naar de site van de RVO).

Is groengas terugleveren voor jou haalbaar

Wil je weten of groengas produceren en terugleveren haalbaar is voor jouw bedrijf? Vul dan dit formulier in (geheel vrijblijvend)! Onze medewerkers informeren je graag. Je krijgt dan een indicatie van de eenmalige en periodieke kosten.

Haalbaarheid laten checken

Vragen of meer weten

Als je nog vragen hebt over de SDE++-regeling en de benodigde indicaties, neem dan contact met ons op. We zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 8:00 uur en 17:00 uur.

Contact opnemen