Actuele ontwikkelingen

Op dit moment is er geen capaciteit beschikbaar als je meer stroom tegelijkertijd wilt verbuiken als grootverbruikklant, nieuwe initiatieven voor duurzame opwek wilt realiseren of als je een nieuwe grootverbruikaansluiting wilt. De landelijke netbeheerder TenneT gaat onderzoeken of het mogelijk is om meer capaciteit op het bestaande hoogspanningsnet te creëren door het net op drukke momenten te ontlasten. Hiervoor wordt samen met de regionale netbeheerders en verschillende brancheorganisaties een nationale marktconsultatie opgestart. Het onderzoek moet meer inzicht geven waar met flexibiliteit extra ruimte kan worden gevonden in het bestaande net. Concrete aanleiding is dat TenneT ziet dat op meerdere plekken in Nederland de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet worden bereikt.

Op 20 december 2023 heeft TenneT voor heel Overijssel en dus ook voor ons hele verzorgingsgebied congestie voor afname afgekondigd. TenneT start samen met ons een congestiemanagementonderzoek om te kijken er nog ruimte vrij gemaakt kan worden.

Photovoltaic 2814504 1920

Snelle groei aantal zonneparken

In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel is afgelopen jaren een explosieve groei te zien van het aantal partijen dat duurzame energie wil produceren. Met name het aantal zonneparken dat zich hier wil vestigen is afgelopen jaren fors gegroeid. In grote delen van deze provincies zat het elektriciteitsnet ook al aan de grenzen van de maximale capaciteit. Met de nieuwe regels vanuit de Netcode, die 25 november 2022 is ingegaan, wil TenneT onderzoeken of het toepassen van het systeem van spitsmijden (congestiemanagement) in deze provincies capaciteitsruimte kan opleveren.

Congestie roo

Impact op Coteq-gebied

Tijdens het congestieonderzoek kunnen we helaas voor Almelo, Oldenzaal en Goor in ieder geval geen transportcapaciteit voor teruglevering en voor afname meer aanbieden. Tot die tijd komen alle grootverbruikers die een nieuwe of zwaardere aansluiting willen op een wachtlijst.

De capaciteit in Almelo, Goor en Oldenzaal

Hoe zit het precies met de transportcapaciteit en het onderzoek in jouw (vestigings)plaats in ons verzorgingsgebied? Lees meer over congestie in:

Wat zijn de gevolgen

Voor grootverbruikklanten

Coteq gaat met (nieuwe) grootzakelijke klanten die een aanvraag indienen voor een nieuwe of een zwaardere aansluiting in overleg om te kijken hoe we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vertraging optreedt in hun projecten. Alle aanvragen plaatsen wij op een interesselijst. Zodra er weer transportcapaciteit beschikbaar is informeren wij de klanten.

Voor kleinverbruikklanten

Voor Almelo, Goor en Oldenzaal geldt dat dit geen impact heeft op zogeheten kleinverbruikaansluitingen, zoals een woning- of garagedak waarop bewoners zonnepanelen willen plaatsen.

Lees meer wat de afkondiging van transportschaarste (congestie) betekent voor onze klanten.

Medewerking essentieel voor succesvol congestiemanagement

Alle netbeheerders werken hard aan uitbreidingen op alle stations om de netcapaciteit structureel te vergroten. De realiteit is helaas dat dit meerjarige projecten zijn. In de tussentijd kan congestiemanagement mogelijkheden bieden om meer klanten aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. Congestiemanagement is alleen mogelijk als grootzakelijke klanten bereid zijn om hieraan actief mee te werken. Wij gaan hierover komende maanden met onze klanten in gesprek.

Landelijke capaciteitskaart teruglevering

Klik op kaart voor meeste actuele versie

Oranje: Er is een vooraankondiging van structurele congestie gedaan door de landelijk netbeheerder TenneT. Onderzoek moet uitwijzen of flexibel gebruik van het net door het toepassen van congestiemanagement mogelijk is. Dit geldt voor Almelo, Goor en Oldenzaal.

Rood: Er is sprake van structurele congestie. Aanvragen kunnen niet gehonoreerd worden. Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen of congestiemanagement toch mogelijk is in Almelo voor teruglevering.

Zelf energie opwekken

Teruglevering aanmelden of wijzigen

Lees meer

Houd bij het aanmelden van een opwekinstallatie of het wijzigen van gecontracteerd transportvermogen rekening met bovenstaande situaties. Lees je dat er geen capaciteit beschikbaar is? Meld dan toch je nieuwe aansluiting aan, of geef gewenste aanpassingen van de bestaande aansluiting door. Zo weten wij welke behoefte er is en informeren we je zodra er wél ruimte is op ons net.

Lees meer over dit proces en hoe je ons kunt informeren. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via het telefoonnummer 0546-836 666 of stuur een e-mail naar info@coteq.nl.

Gerelateerde veelgestelde vragen

Hoeveel transportcapaciteit is er in Almelo beschikbaar?

In Almelo is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit.

Lees meer
Hoeveel transportcapaciteit is er in Goor beschikbaar?

In Goor is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit.

Lees meer
Hoeveel transportcapaciteit is er in Oldenzaal beschikbaar?

In Oldenzaal is er helaas voor grootverbruikklanten geen capaciteit meer beschikbaar voor zowel het afnemen als terugleveren van elektriciteit.

Lees meer
Wat is er aan de hand als er congestie op het elektriciteitsnet ontstaat?

Congestie vindt plaats op het moment dat het transport van stroom groter is dan de capaciteit van het netwerk. Er wordt dus meer gevraagd dan dat het elektriciteitsnetwerk aankan. Er is sprake van filevorming op de elektriciteitsweg.

Lees meer
Lees alle veelgestelde vragen over congestie