Actuele ontwikkelingen

De landelijke netbeheerder TenneT gaat onderzoeken of het mogelijk is om meer capaciteit op het bestaande hoogspanningsnet te creëren door het net op drukke momenten te ontlasten. Hiervoor wordt samen met de regionale netbeheerders en verschillende brancheorganisaties een nationale marktconsultatie opgestart. Het onderzoek moet meer inzicht geven waar met flexibiliteit extra ruimte kan worden gevonden in het bestaande net. Concrete aanleiding is dat TenneT ziet dat op meerdere plekken in Nederland de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet worden bereikt.

Photovoltaic 2814504 1920

Snelle groei aantal zonnepanelen

In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel is afgelopen jaren een explosieve groei te zien van het aantal partijen dat duurzame energie wil produceren. Met name het aantal zonneparken dat zich hier wil vestigen is afgelopen jaren fors gegroeid. In grote delen van deze provincies zat het elektriciteitsnet ook al aan de grenzen van de maximale capaciteit. Met de nieuwe regels vanuit de Netcode, die 25 november 2022 is ingegaan, wil TenneT onderzoeken of het toepassen van het systeem van spitsmijden (congestiemanagement) in deze provincies capaciteitsruimte kan opleveren.

Impact op Coteq-gebied

Dat betekent dat we tijdens het onderzoek voor Oldenzaal en Goor geen transportcapaciteit voor teruglevering meer kunnen aanbieden. Vanwege een sneller dan voorspelde groei was in heel Almelo al geen extra transportcapaciteit meer voor teruglevering beschikbaar. Voor afname is er nu geen transportcapaciteit meer beschikbaar in Almelo en Oldenzaal, in Goor nog zeer beperkt. Lees meer wat de afkondiging van transportschaarste (congestie) betekent voor onze klanten.

Gevolgen voor onze klanten

Coteq gaat met (nieuwe) grootzakelijke klanten die een aanvraag indienen in overleg om te kijken hoe we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vertraging optreedt in hun projecten. Alle aanvragen plaatsen wij op een interesselijst. Zodra er weer transportcapaciteit beschikbaar is informeren wij de klanten.

Voor alle gemeenten geldt dat dit geen impact heeft op zogeheten kleinverbruikaansluitingen, zoals een woning- of garagedak waarop bewoners zonnepanelen willen plaatsen.

Medewerking essentieel voor succesvol congestiemanagement

De netbeheerders werken hard aan uitbreidingen op alle stations om de netcapaciteit structureel te vergroten. De realiteit is helaas dat dit meerjarige projecten zijn. In de tussentijd kan congestiemanagement mogelijkheden bieden om meer klanten aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. Congestiemanagement is alleen mogelijk als grootzakelijke klanten bereid zijn om hieraan actief mee te werken. Wij gaan hierover komende maanden met onze klanten in gesprek.

Congestie 2023 08 14 Versie2 2

Capaciteit in Almelo

Congestie voor teruglevering

Almelo wordt gevoed door de hoogspanningsstations Almelo-Mosterdpot en Almelo-Urenco. Na eerder onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor congestiemanagement: een systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar worden afgestemd. Samen met Enexis en Tennet kijken we hoe de capaciteit van deze stations kan worden vergroot. Vooralsnog is de uitbreiding na 2026 gerealiseerd. Het nieuwe congestieonderzoek op basis van de nieuwe Netcode moet uitwijzen of congestiemanagement voor Almelo toch mogelijk is. De verwachting is dat het onderzoek in december 2023 is afgerond.

Congestie voor afname

Op 19 juni 2023 heeft onze bovenliggende regionale netbeheerder Enexis transportschaarste voor afname op het station Almelo Urenco aangekondigd. Op 17 augustus 2023 heeft Enexis dit ook aangekondigd voor Almelo Mosterdpot en geldt het niet meer alleen voor teruglevering. Vanaf nu is er op dit station geen transportcapaciteit voor afname meer vrij voor grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère).

Capaciteit in Goor

Congestie voor teruglevering

Het Overijsselse Goor wordt gevoed door hoogspanningsstation Goor. Ook hier kijken we samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van dit station kan worden vergroot. Tijdens het onderzoek van TenneT kunnen we geen transportcapaciteit voor terugleveren aanbieden. De verwachting is dat het onderzoek in december 2023 is afgerond.

Dreigende transportschaarste voor afname

Er is nog capaciteit beschikbaar voor afname, maar zeer beperkt. We adviseren je om altijd eerst een aanvraag of wijziging in te dienen voor een bestaande aansluiting of een nieuwe aansluiting voordat je overgaat tot investeren.

Capaciteit in Oldenzaal

Congestie voor teruglevering

Oldenzaal wordt gevoed door het hoogspanningsstation Oldenzaal. Ook hier kijken we samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van dit station kan worden vergroot. Tijdens het onderzoek van TenneT kunnen we geen transportcapaciteit voor terugleveren aanbieden. De verwachting is dat het onderzoek in december 2023 is afgerond.

Congestie voor afname

Op 17 augustus 2023 heeft Enexis transportschaarste voor afname op het station Oldenzaal aangekondigd en geldt het niet meer alleen voor teruglevering. Vanaf nu is er op dit station geen transportcapaciteit voor afname meer vrij voor grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère).

Landelijke capaciteitskaart teruglevering

Klik op kaart voor meeste actuele versie

Oranje: Er is een vooraankondiging van structurele congestie gedaan door de landelijk netbeheerder TenneT. Onderzoek moet uitwijzen of flexibel gebruik van het net door het toepassen van congestiemanagement mogelijk is. Dit geldt voor Goor en Oldenzaal.

Rood: Er is sprake van structurele congestie. Aanvragen kunnen niet gehonoreerd worden. Het nieuwe onderzoek moet uitwijzen of congestiemanagement toch mogelijk is in Almelo.

Zelf energie opwekken

Teruglevering aanmelden of wijzigen

Lees meer

Houd bij het aanmelden van een opwekinstallatie of het wijzigen van gecontracteerd transportvermogen rekening met bovenstaande situaties. Lees je dat er geen capaciteit beschikbaar is? Meld dan toch je nieuwe aansluiting aan, of geef gewenste aanpassingen van de bestaande aansluiting door. Zo weten wij welke behoefte er is en informeren we je zodra er wél ruimte is op ons net.

Lees meer over dit proces en hoe je ons kunt informeren. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via het telefoonnummer 0546-836 666 of stuur een e-mail naar info@coteq.nl.