Actuele ontwikkelingen

Voor de plaats Almelo is er zeker tot 2026 geen ruimte meer voor aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering voor grootverbruikers. Eerst moet de capaciteit bij Tennet worden uitgebreid.

In de plaatsen Goor en Oldenzaal kunnen aanvragen voor transportcapaciteit voor teruglevering nog maar beperkt worden toegewezen.

Voor alle gemeenten geldt dat dit geen impact heeft op zogeheten kleinverbruikaansluitingen, zoals een woning- of garagedak waarop bewoners zonnepanelen willen plaatsen.

Capaciteit in Almelo

Almelo wordt gevoed door de hoogspanningsstations Almelo-Mosterdpot en Almelo-Urenco. Na onderzoek blijkt dat er geen mogelijkheden zijn voor congestiemanagement: een systeem waarbij vraag en aanbod van elektriciteit tegen een financiële vergoeding op elkaar worden afgestemd. We kijken samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van deze stations kan worden vergroot. Vooralsnog is de uitbreiding na 2026 gerealiseerd.

Lees meer over Almelo-Mosterdpot (resultaat onderzoek congestie) (pdf)

Lees meer over Almelo-Urenco (resultaat onderzoek congestie (pdf)

Capaciteit in Goor

Het Overijsselse Goor wordt gevoed door hoogspanningsstation Goor. Ook hier kijken we samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van dit station kan worden vergroot.

Capaciteit in Oldenzaal

Oldenzaal wordt gevoed door het hoogspanningsstation Oldenzaal. Ook hier kijken we samen met Enexis en Tennet hoe de capaciteit van dit station kan worden vergroot.

Congestiekaart Coteq Netbeheer
Congestiekaart Coteq Netbeheer

Geel: Er is nog beperkt transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar (Goor en Oldenzaal)

Rood: Er is voorlopig geen nieuwe transportcapaciteit voor teruglevering aan het net beschikbaar. (Almelo)

Zelf energie opwekken

Teruglevering aanmelden of wijzigen

Lees meer

Houd bij het aanmelden van een opwekinstallatie of het wijzigen van gecontracteerd transportvermogen rekening met bovenstaande situaties. Lees je dat er geen capaciteit beschikbaar is? Meld dan toch je nieuwe aansluiting aan, of geef gewenste aanpassingen van de bestaande aansluiting door. Zo weten wij welke behoefte er is en informeren we je zodra er wél ruimte is op ons net.

Lees meer over dit proces en hoe je ons kunt informeren. Heb je een vraag? Neem gerust contact op via het telefoonnummer 0546-836 666 of stuur een e-mail naar info@coteq.nl.