Particulier met zonnepanelen of andere opwekinstallatie (tot 0,8 kW)

Sinds 27 april 2019 is de Europese verordening Requirements for Generators (RfG) van toepassing. Hieronder leest u wat dit betekent.

Europese codes

De Europese codes voor elektriciteit zijn acht Europese Verordeningen, waarin de spelregels voor de Europese interne elektriciteitsmarkt staan. Deze codes moeten zorgen voor uniformiteit binnen de Europese Unie op het gebied van onder meer leveringszekerheid, netveiligheid en het faciliteren van de energietransitie.

In de Europese codes staan spelregels, zoals:

hoe netbeheerders en beurzen moeten samenwerken om elektriciteit over de landsgrenzen van Europa te transporteren

hoe de Europese netbeheerders het elektriciteitsnet stabiel moeten houden

aan welke eisen nieuwe verbruiks- en productie-eenheden moeten voldoen.

Welke verplichtingen gelden er voor u als u zonnepanelen of een andere opwekinstallatie aanschaft?

Koopt u op of na 27 april 2019 zonnepanelen of een andere opwekinstallatie? Of past u uw huidige installatie grondig aan, bijvoorbeeld doordat u omvormers vervangt of doordat u het vermogen van de installatie wijzigt? Dan moet uw opwekinstallatie, zowel bij inbedrijfname als gedurende de gehele levensduur, voldoen aan de nieuwe eisen van de EU-code Requirements for generators (RfG) en de Netcode Elektriciteit. U, als eigenaar van de installatie, bent wettelijk verplicht om er voor te zorgen dat dit het geval is, en u moet dit kunnen aantonen als uw netbeheerder erom vraagt.

Waarom en hoe moet u een opwekinstallatie aanmelden?

Voordat u een opwekinstallatie in gebruik kunt nemen, bent u wettelijk verplicht bij uw netbeheerder te melden om welke installatie het gaat. Aangeslotenen met een elektriciteitsproductie-eenheid type A tot 1 MW kunnen hier de website energieleveren.nl voor gebruiken.

Vanaf 27 april 2019 is voor iedere elektriciteitsproductie-eenheid vanaf 800 W de Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure van kracht: Voor Type A (0,8 kW – 1 MW) betreft de procedure het registreren van de data uit het Installatiedocument via energieleveren.nl

Voldoet de opwekinstallatie aan de nieuwe eisen?

Bij het aanmelden moet u vanaf 27 april 2019 aangeven dat de installatie voldoet aan de eisen. Want alleen als dat zo is mag de elektriciteitsproductie-eenheid worden aangesloten op het elektriciteitsnet. Vraag wanneer u een nieuwe elektriciteitsproductie-eenheid aanschaft, aan de leverancier of installateur of deze voldoet aan de EU-code RfG en aan de Netcode Elektriciteit.

Voor het aantonen van conformiteit kan gebruik gemaakt worden van testen, simulaties en conformiteitscertificaten; daarbij zou voor type A het indienen van een Conformiteitscertificaat voldoende zijn.

Zijn er al conformiteitscertificaten voor productie-eenheden type A beschikbaar?

Pas op termijn zullen conformiteitscertificaten beschikbaar zijn voor de diverse typen productie-eenheden. Momenteel wordt gewerkt door Europese certificeringsinstanties en fabrikanten aan een uniforme certificering voor installaties.

Het ontbreken van conformiteitscertificaten is vooral een probleem voor type A vanwege de grote aantallen. Om te voorkomen dat op 27 april het aanmeldingsproces voor type A stagneert, is besloten dat productie-eenheden van het type A, aangeschaft in de periode tussen 27 april 2019 en 27 april 2021, op het elektriciteitsnet kunnen worden aangesloten zonder dat de conformiteit ervan hoeft te worden vastgesteld met conformiteitscertificaten. Voor de Bedrijfsvoeringsnotificatieprocedure is het voldoende om de opwekinstallatie op correcte wijze te registreren via energieleveren.nl.

Daardoor verandert er voor aangeslotenen met type A per 27 april voorlopig niets. Wel moet de elektriciteitsproductie-eenheid voldoen aan de EU-code RfG. Bij twijfel is de netbeheerder bevoegd om te controleren of dit het geval is.

Meer informatie kunt u vinden in het nieuwsbericht op de site van NBNL en het besluit van de ACM over dit onderwerp.

Waar worden mijn gegevens voor gebruikt?

De Nederlandse netbeheerders houden bij waar alle opwekinstallaties staan en wat hun capaciteit is. Dit helpt bij het stabiel houden van het elektriciteitsnet. Ook gebruiken de netbeheerders de gegevens om het hoofdnet goed te onderhouden en om te beslissen waar zij het net het beste kunnen uitbreiden.

Welke technische eisen voor productie-eenheden gelden voor u?

Wat is het maximale vermogen van uw (aangepaste) opwekinstallatie?

Uw installatie valt in categorie

Eisen per 27 april 2019

Tot 0,8 kW

Overig <A

De Netcode Elektriciteit

Van 0,8 kW tot 1 MW

A

De eisen voor de verschillende categorieën installaties staan in:

De EU-code RfG

De Netcode Elektriciteit

Waarom nieuwe eisen vanuit Europa?

Om ervoor te zorgen dat elektriciteit voor iedereen beschikbaar, betrouwbaar en betaalbaar blijft, zijn aanpassingen aan het elektriciteitsnet en nieuwe afspraken over het beheer van het elektriciteitsnetwerk nodig. Deze afspraken zijn wettelijk vastgelegd in de 8 nieuwe Europese Verordeningen en de nieuwe (Nederlandse) Netcode Elektriciteit. Hierdoor veranderen er zaken voor iedereen die nu of in de toekomst elektriciteit afneemt of opwekt.

Meer informatie over de Europese Verordeningen Elektriciteit staat op de website van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Gerelateerde veelgestelde vragen

Hoe moeten zonnepanelen aangesloten worden?
Wat is een zuivere terugleveraansluiting (ZTL)?

Een zuivere terugleveraansluiting is bedoeld voor het terugleveren van duurzaam opgewekte elektriciteit op het openbare elektriciteitsnet vanuit een gezamenlijke opwekinstallatie.

Lees meer