Zorg voor een goede voorbereiding bij het graven

Graaf veilig

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Schade aan die kabels en leidingen raakt ons allemaal. Het gevolg: geen stroom, geen televisie of mensen in de kou. Ga daarom goed na waar kabels en leidingen lopen voordat je gaat graven. Deze informatie kan met je DigiD worden opgevraagd in het Kadaster.

Graven met een graafmachine of gebruik grondboor

Gebruik je een graafmachine voor een klus? Dan ben je wettelijk verplicht een  graafmelding (KLIC-melding) te doen bij het Kadaster. Met de KLIC-melding geef je bij het Kadaster aan waar en wanneer je gaat graven. Je ontvangt vervolgens van de netbeheerder informatie over waar kabels en leidingen liggen. Een KLIC-melding kost € 13,50.

Graven met een schop of grondboor

Ga je graven met een schop of ga je paaltjes in de grond slaan? Zorg dan voor een goede voorbereiding. Vaak lopen kabels en leidingen onder of naast de voordeur naar de hoofdkabel en hoofdleiding onder de straat voor jouw huis. Graaf altijd heel voorzichtig, laagje voor laagje. Kabels en leidingen liggen meestal tussen de 30 cm en 1 meter diep, maar dit kan bijvoorbeeld door grondzakking of ophoging afwijken. Ook als je rechtstreeks paaltjes in de grond slaat, ben je aan het graven. Wil je weten waar de kabels en leidingen in de grond liggen, doe dan een KLIC-melding bij het kadaster.

Meer informatie over graven in de tuin lees je in de folder Veilig graven.

Schade door graven?

  • Stop de werkzaamheden, schakel machines uit en verlaat het terrein. 
  • Maak geen vuur, rook niet, gebruik geen elektrische apparaten, lichtschakelaars of deurbel.
  • Waarschuw personen in de nabije omgeving.
  • Bel dan direct 0800-9009 om de schade te melden (24/7 beschikbaar).
  • Bij gevaarlijke situaties, belt u ook 112.
  • Dek het lek niet af en plak het niet dicht.
  • Druk de buis, kabel of leiding niet in de grond.
  • Raak beschadigde kabels of leidingen niet aan.
  • Blijf bereikbaar tot de monteur van de netbeheerder en/of de hulpdiensten er zijn.
  • Is alleen de buitenkant (mantel) van de kabel of leiding beschadigd? Meld het ons dan ook.

Professionele grondroerders

Het voorkomen van graafschade kan alleen door een goede samenwerking in de keten. Op www.kabelenleidingoverleg.nl staat een toolbox voor grondroerders. Op deze plek vind je bijvoorbeeld informatie over de verschillende fasen waarbij je per fase kan aangeven dat er conform de Richtlijn zorgvuldig grondroeren (CROW 500) is gewerkt. 

Agrarische grondroerders

Als agrariër mag je op eigen terrein zonder graafmelding agrarische grondbewerkingen uitvoeren tot een diepte van 50 cm. Graaf je dieper, dan is een KLIC-melding wel verplicht. Op het Kadaster vind je meer informatie.