Wat merk jij van de werkzaamheden

In totaal wordt in Goor 9 kilometer kabel aangelegd. Een deel van de bestaande kabels en leidingen in de grond wordt vervangen. Op twee middenspanningstations worden nieuwe kabels en leidingen aangesloten.

​De werkzaamheden starten in februari 2024. We verwachten in het eerste kwartaal van 2025 klaar te zijn.
Op meerdere locaties in Goor wordt tijdelijk de verkeersituatie gewijzigd: Tussen de Schoolstraat en de Wheeweg in Goor wordt er gegraven en is de weg minder goed bereikbaar. Dat kan betekenen dat je een andere route moet rijden. Ook kan dit voor (geluids)overlast zorgen. Wij doen er uiteraard alles aan om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

De werkzaamheden worden op maandag tot en met vrijdag op normale werktijden uitgevoerd. Mocht er aanleiding zijn om in de avond- of weekenduren werk te verrichten, dan worden belanghebbenden hierover vooraf geïnformeerd.

Overzicht van de werkzaamheden

middenspanningstrace Goor