Aanvraag transportindicatie

U kunt bij ons tijdens een subsidieronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) een transportindicatie aanvragen. 

Momenteel is er geen actieve SDE+-subsidieronde. Houd de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in de gaten. Zodra er weer een ronde geopend is, stellen wij ons aanvraagformulier weer ter beschikking. 

Waarom is dit verplicht?

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk, sommige netwerken zitten zelfs op de maximaal beschikbare transportcapaciteit. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is de regelgeving sinds de SDE+ najaar 2019 gewijzigd. Om in aanmerking te komen voor een SDE+-subsidie heeft u een transportindicatie van de netbeheerder nodig die u mee moet sturen.

Quickscan voor hernieuwbaar (groen) gas

Voor SDE-aanvragen met betrekking tot hernieuwbaar (groen) gas is een quickscan vereist waarin we toetsen of het gasnet voldoende capaciteit heeft om het geproduceerde gas te kunnen absorberen. De quickscan bevat ook een indicatie van de kosten die de groengasinvoeding met zich meebrengt.

Indicatie biedt geen garantie

Een ontvangen transportindicatie betekent niet dat u gegarandeerd aangesloten wordt of terug kan leveren op het elektriciteitsnet. Het betekent dat op het moment van beoordelen er voldoende capaciteit beschikbaar is, óf dat we de verwachting hebben dat dit beschikbaar komt binnen de realisatieperiode van de SDE+-aanvraag. U kunt aan de transportindicatie geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke beschikbaarheid wordt uiteindelijk op basis van de opdrachtverstrekkingen toegekend.

Al transportcapaciteit gecontracteerd?

Indien u al transportcapaciteit heeft gecontracteerd kunt u rechtstreeks contact opnemen via netbeheer@coteq.nl.

Aanvraagformulier transportindicatie

U kunt momenteel geen transportindicatie aanvragen, omdat er geen actieve subsidieronde is voor de SDE+-regeling. Zodra dit weer het geval is, openen wij het formulier.