Aanvraag transportindicatie SDE++

U kunt bij ons tijdens een subsidieronde voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++) een transportindicatie aanvragen. 

Waarom is dit verplicht?

In verschillende delen van Nederland staat het elektriciteitsnet onder druk, sommige netwerken zitten zelfs op de maximaal beschikbare transportcapaciteit. Om toekomstige problemen met transportcapaciteit beter te kunnen ondervangen, is de regelgeving sinds de SDE+ najaar 2019 gewijzigd. Om in aanmerking te komen voor een SDE++-subsidie heeft u een transportindicatie van de netbeheerder nodig die u mee moet sturen.

Wij adviseren om zo spoedig mogelijk een transportindicatie aan te vragen, zodat u tijdig de transportindicatie aan de subsidie aanvraag kan worden toegevoegd. U ontvangt binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag een transportindicatie.

Quickscan voor hernieuwbaar (groen) gas

Voor SDE-aanvragen met betrekking tot hernieuwbaar (groen) gas is een quickscan vereist waarin we toetsen of het gasnet voldoende capaciteit heeft om het geproduceerde gas te kunnen absorberen. De quickscan bevat ook een indicatie van de kosten die de groengasinvoeding met zich meebrengt.

Indicatie biedt geen garantie

Een ontvangen transportindicatie betekent niet dat u gegarandeerd aangesloten wordt of terug kan leveren op het elektriciteitsnet. Het betekent dat op het moment van beoordelen er voldoende capaciteit beschikbaar is, óf dat we de verwachting hebben dat dit beschikbaar komt binnen de realisatieperiode van de SDE++-aanvraag. U kunt aan de transportindicatie geen rechten ontlenen. De daadwerkelijke beschikbaarheid wordt uiteindelijk op basis van de opdrachtverstrekkingen toegekend.

Al transportcapaciteit gecontracteerd?

Indien u al transportcapaciteit heeft gecontracteerd, kunt u rechtstreeks contact opnemen via netbeheer@coteq.nl.

Heeft u al een transportindicatie?

Transportindicaties die verstrekt zijn bij eerdere openstellingen worden door de RVO niet geaccepteerd, uw SDE++ aanvraag zal daarom niet in behandeling worden genomen. Gaat u komende ronde een SDE++ subsidie aanvragen, vraag dan altijd een nieuwe transportindicatie aan bij ons.

Aanvraagformulier transportindicatie

Ga naar het aanvraagformulier voor een transportindicatie.