Wat is de oorzaak van een gas- of elektriciteitsstoring?
Soms ligt de oorzaak in jouw eigen huis, soms is het een probleem met het netwerk. Is de storing veroorzaakt door een defect in jouw eigen huis? Dan ben jijzelf -of de leverancier van het defecte toestel- aansprakelijk. Is de stroomstoring buiten jouw woning veroorzaakt? Dan is in een aantal gevallen de netbeheerder aansprakelijk. Als de schuld bij ons ligt, heb je misschien recht op een schadevergoeding. Gaat het om overmacht of aansprakelijkheid van derden, dan vergoedt Coteq de schade niet.

Meld je schade binnen 4 weken
De schade kun je binnen 4 weken na het ontstaan ervan, melden aan onze Servicedesk via de Service & Contactpagina.
Ben je een particuliere klant? Dan ontvang je binnen 7 dagen bericht over de manier waarop jouw melding wordt afgehandeld.
Ben je een ondernemer? Dan geldt een termijn van 14 dagen.

Compensatievergoeding
In sommige gevallen heb je bij een storing recht op een compensatievergoeding. Deze vergoeding is afhankelijk van de storing, het type aansluiting dat je hebt en het net(vlak) waarin de storing zich voordoet. Deze vergoeding is bedoeld als compensatie van het veroorzaakte ongemak. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt de compensatievergoeding vast. Lees meer hierover op de site van de ACM.

Bij de compensatievergoeding wordt onderscheid gemaakt tussen kleinverbruikers en grootverbruikers. Daarnaast is er onderscheid tussen gas en elektriciteit.
Voor gas geldt een drempel van 4 uur. Als je langer dan 4 uur zonder gas hebt gezeten, ontvang je een compensatievergoeding.
Voor elektra geldt dat de compensatievergoeding afhankelijk is van het net(vlak) en het type aansluiting.

Hoogte van de compensatievergoeding
Voor huishoudens geldt in het algemeen dat de compensatievergoeding € 35,- per onderbreking die langer dan 4 uur bedraagt. De hoogte van de vergoedingen vind je in dit overzicht.

Uitbetaling
Als je in aanmerking komt voor een compensatievergoeding, ontvang je van ons automatisch een brief. In deze brief vragen we jou het rekeningnummer op te geven waarnaar wij de compensatievergoeding kunnen overmaken. Na ontvangst van die brief storten wij de compensatievergoeding op het door jou opgegeven rekeningnummer. Uitkeren van de vergoeding betekent niet dat Coteq Netbeheer aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele schade die is ontstaan door de gas- of elektriciteitsstoring.

Wanneer krijg je geen compensatievergoeding?
Duurt een storing korter dan 4 uur? Dan heb je geen recht op een vergoeding.
Ook bij aangekondigde onderhoudswerkzaamheden aan het gas- of elektriciteitsnet heb je géén recht op een compensatievergoeding. In dat geval is er namelijk geen sprake van een gas- of elektriciteitsstoring, maar van een geplande energieonderbreking. Je ontvang vooral altijd een brief van ons, zodat je rekening kunt houden met de gas- of stroomonderbreking.

Heb je een vraag over de compensatievergoedingen? Neem dan contact op met Coteq klantenservice