Open data

Het gebruik van open data

Aan het gebruik van de open datasets zijn geen kosten verbonden. Er zijn wel gebruiksvoorwaarden waaraan voldaan moet worden. Deze gebruiksvoorwaarden staan omschreven in de disclaimer (pdf opent in nieuw tabblad).

Dataverzoeken

Heb je een specifiek dataverzoek en ben je een van onze partners? Dien dan je verzoek in www.partnersinenergie.nl in via het kopje 'datadiensten'. Nadat je het verzoek hebt ingediend, ontvang je binnen 5 werkdagen bericht over de mogelijkheden, de doorlooptijd en mogelijke kosten die verbonden zijn aan het opmaken van de gevraagde dataset.

1. Kleinverbruiksgegevens

1.1 Anonieme open data

Uit het oogpunt van privacy is het niet toegestaan om persoonsgegevens inzichtelijk te maken. Daarom is de beschikbaar gestelde data geanonimiseerd en getoetst aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.2 Toelichting dataset

Op deze pagina kun je voor verschillende jaren de datasets met kleinverbruiksgegevens downloaden. In de toelichting lees je hoe deze bestanden zijn opgebouwd (de pdf opent in een nieuw tabblad).

1.3 Datasets kleinverbruiksgegevens

Kleinverbruiksgegevens 2023 (het csv-bestand downloadt direct)

Eerdere datasets:

Kleinverbruiksgegevens 2022 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2021 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2020 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2019 (Excel)

Kleinverbruiksgegevens 2018 (Excel)

Kleinverbruiksgegevens 2017 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2016 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2015 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2014 (csv)

Kleinverbruiksgegevens 2013 (csv)

(de csv-downloads starten meteen als je de link aanklikt)

2. GIS datasets: elektra assets

2.1 Het gebruik van de GIS open datasets

Zoals in de disclaimer wordt vermeld, moet een grondroerder, die overgaat tot mechanische grondroering, een KLIC-melding doen. De informatie via open data kan noch formeel, noch materiaal als vervanging dienen voor die wettelijke verplichting. De aanbieding van informatie inzake open data van aan Coteq toebehorende assets geeft geen enkele garantie voor aanwezigheid en/of locatie van de op grond van KLIC-melding noodzakelijke gegevens.

2.2 Toelichting

In de toelichting lees je hoe de GIS dataset is opgebouwd (de pdf opent in een nieuw tabblad).

2.3 GIS datasets

Coteq Assets 01-01-2024 (je downloadt direct een zip-bestand).

3. Specifieke dataverzoeken

Dataverzoeken van niet-opendata doe je als partner in www.partnersinenergie.nl via het kopje 'datadiensten'. Nadat je het verzoek hebt ingediend, ontvang je binnen 5 werkdagen bericht over de mogelijkheden, de doorlooptijd en mogelijke kosten die verbonden zijn aan het opmaken van de gevraagde dataset.