Laptop 820274 1920

Doe je een aanvraag voor een zakelijke aansluiting namens een andere partij? Dan hebben wij een volmacht nodig om de aanvraag in behandeling te nemen. Met een volmacht toon je aan dat jij handelt in opdracht van jouw klant (onze contractant).
Gebruik hiervoor het formulier dat je hieronder kunt downloaden.

Doe je een aanvraag voor iemand anders zonder volmacht? Dan nemen wij de (offerte)aanvraag niet in behandeling.

Download het formulier

Volmacht Coteq