Ik handel namens een andere organisatie

Mijn gegevens zijn

Indien beschikbaar: voeg een ingescand of digitaal ondertekend mandaat toe.

Gegevens aansluiting

Vul (indien van toepassing) de naam van de organisatie, vereniging of stichting van de aansluiting.
*De EAN-code vind je terug in het EAN-codeboek.
Je vindt op het aanhangsel van de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) zowel de capaciteit in KW als in kVA vermeld.
Wil je het transportvermogen teruglevering wijzigen?
Teruglevering wijzigen
Type opwek