Ik handel namens een andere organisatie

Mijn gegevens zijn

Mijn gegevens zijn
Naam
Mijn gegevens zijn

Indien beschikbaar: voeg een ingescand of digitaal ondertekend mandaat toe.

Gegevens aansluiting

Vul (indien van toepassing) de naam van de organisatie, vereniging of stichting van de aansluiting.

*De EAN-code vind je terug in het EAN-codeboek.

Je vindt op het aanhangsel van de ATO (aansluit- en transportovereenkomst) zowel de capaciteit in KW als in kVA vermeld.
Wil je het gecontracteerd transportvermogen teruglevering wijzigen?
Teruglevering wijzigen
Let op: we kunnen helaas geen transportcapaciteit voor teruglevering meer aanbieden voor Almelo, Goor en Oldenzaal. Toch nodigen we je in alle gevallen uit om dit formulier in te vullen; zo weten wij welke behoefte er is, komt je bedrijf op een interesselijst te staan en informeren we je zodra er wél ruimte is op ons net.
Type opwek
Wil je het gecontracteerd transportvermogen wijzigen?
Gecontracteerd transportvermogen wijzigen
Let op: in sommige delen van ons energienet is transportschaarste voor afname afgekondigd. Dit kan dus betekenen dat (afhankelijk van de locatie) je aanvraag afgewezen wordt. Je komt dan wel op een interesselijst te staan. We nodigen je dus in alle gevallen uit dit formulier in te vullen; zo weten wij welke behoefte er is, informeren we je over de ontwikkelingen en zodra er ruimte ontstaat.