Welke omvormer heb ik nodig voor zonnepanelen of andere energieopwekkers?

Om de zonne-energie om te zetten in bruikbare stroom is een omvormer nodig die de gelijkstroom van de zonnepanelen omzet in wisselstroom. De grootte van de omvormer wordt bepaald door het vermogen van de zonnepanelen, uitgedrukt in watt piek.

Vaak wordt ervoor gekozen om een omvormer te gebruiken die minder vermogen heeft dan de zonnepanelen. Dit komt omdat:

  1. Het maximale vermogen dat de zonnepanelen leveren onder test-condities in de praktijk zelden wordt gehaald. Dit komt onder andere door het weer, de temperatuur en de instraling van de zon.
  2. Een omvormer heeft over het algemeen een hoger rendement naar mate deze meer belast wordt. Een kleinere omvormer is dus effectiever dan een grote omvormer. Een omvormer met een zwaarder vermogen is duurder. Het feit dat de zwaardere omvormer iets meer stroom produceert, weegt vaak niet op tegen de meerprijs van de omvormer.