Kunnen derden mijn gegevens inzien, mag het worden doorgegeven?

Nee. De Algemene Verordening Gegevensbescherming staat dit niet toe en deze is van toepassing op het gebruik van je gegevens door Coteq en je energieleverancier. Coteq en je leverancier mogen je gegevens niet doorgeven aan derden, tenzij je daar zelf nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.