De netbeheerders in Nederland werken hard aan het oplossen van de knelpunten in het elektriciteitsnet die ontstaan door de toenemende vraag en het groeiende aanbod van energie. Dit vraagt om uitbreidingen van het net die niet alleen forse investeringen en veel tijd kosten, maar die ook niet allemaal tegelijkertijd uitgevoerd kunnen worden. De toezichthouder ACM publiceert vandaag nieuwe regelgeving die netbeheerders kan helpen deze periode te overbruggen totdat het elektriciteitsnet op voldoende sterkte is. De spelregels bieden meer specifiek de mogelijkheid om bij file op het elektriciteitsnet (congestie) klanten te vragen om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer energie af te nemen.
De netbeheerders bereiden de invoer van de regels voor en krijgen minimaal zes maanden de tijd om deze nieuwe spelregels toe te kunnen passen. Coteq Netbeheer is al geruime tijd bezig met de voorbereiding van de implementatie van congestiemanagement.

Over het netwerk van Coteq

Coteq Netbeheer heeft een sterk elektriciteitsnet waar elke dag aan wordt gebouwd. Wij zijn in staat om veel van de aanvragen voor nieuwbouw en wijzigingen uit te voeren. We zetten ons al lange tijd in om het toenemende aantal aanvragen aan te kunnen en sneller in te spelen op lokale veranderingen.

Momenteel gelden er in ons verzorgingsgebied alleen beperkingen voor grootverbruik-klanten die aan het net willen terugleveren, wat afhankelijk is van de capaciteit op het landelijke transportnet. Wij werken actief samen met zowel de landelijke netbeheerder als de regionale netbeheerders om deze en andere knelpunten opgelost te krijgen. Verder zijn we al geruime tijd bezig om eventuele problemen te kunnen overbruggen tot de oplossingen doorgevoerd zijn, oftewel het implementeren van congestiemanagement.

De nieuwe regels

Nu de nieuwe regels bekend zijn gaan wij verder met het doorvoeren van de mogelijkheid om congestiemanagement toe te passen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als de situatie ontstaat dat verzwaringen niet op tijd kunnen worden gerealiseerd. Zo zijn we daarvoor onder andere al aangesloten op het gezamenlijk ontwikkelde handelsplatform genaamd GOPACS wat een rol speelt in congestiemanagement.

Meer weten? Bekijk de publicatie op de website van de ACM voor meer informatie.