Betrouwbaarheid elektriciteitsnet

De gemiddelde duur van een elektriciteitsonderbreking is in Nederland in 2022 met 62 minuten lager dan dat van afgelopen jaren. Dit komt onder andere dat storingen in de netten steeds sneller worden opgespoord en verholpen dankzij modernisering en digitalisering van ons energienet. Denk hierbij aan de inzet van slimme meters, storingsverklikkers en op afstand bestuurbare schakelaars. In Nederland werd een klant gemiddeld 0,24 keer per jaar getroffen door een elektriciteitsonderbreking (laag- en middenspanning). In ons verzorgingsgebied was dat 0,14 keer.

De resultaten van het elektriciteitsnet in Nederland 2022 in beeld.

Bekijk de pdf

In het gasnet ligt de gemiddelde duur van een onderbreking in 2022 op 182 minuten. Dit is hoger dan afgelopen jaren. De reden hiervoor is een aantal complexe storingen met een lange onderbrekingsduur. Voor Coteq betrof dit cijfer 98 minuten.

De resultaten van het gasnet in Nederland 2022 in beeld.

Bekijk de pdf

Belangrijke storingsoorzaak: graafwerkzaamheden

Een belangrijke oorzaak voor gas- en elektriciteitsstoringen zijn graafwerkzaamheden. Graafschade wordt niet alleen door de netbeheerders zelf veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door civiele aannemers, hoveniers en particulieren die zonder klicmelding graven in de grond. Alle netbeheerders werken continu samen aan nieuwe maatregelen om graafschade te beperken. Naast het doen van controles in het veld voor informatieverbetering, besteden we gezamenlijk jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde klicmelding.

Alles over veilig graven

Andere storingsoorzaak: veroudering of slijtage

Vooral in het elektriciteitsnet is veroudering of slijtage ook een belangrijke storingsoorzaak. Door de toegenomen vraag en aanbod van stroom worden kabels en componenten in de netten steeds zwaarder belast. Hierdoor kunnen ze sneller verouderen. We scherpen ons onderhouds- en vervangingsprogramma voortdurend aan door onder andere monitoring van onze componenten, storingsanalyses en materiaalonderzoeken.

Meer informatie

Ieder jaar maakt Netbeheer Nederland op 1 maart de storingscijfers voor het Nederlandse energienet over het voorgaande jaar bekend. In april van dit jaar verschijnt een openbaar rapport met een nadere analyse van de storingscijfers. Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan gerust even contact met ons op via 0546 - 836 666 of info@coteq.nl.

Contact opnemen