De gestegen energieprijzen en de hoge inflatie zorgen er mede voor dat de netbeheertarieven, die onderdeel zijn van de energierekening, volgend jaar stijgen. Voor volgend jaar wordt landelijk een gemiddelde stijging voorzien in de netwerkkosten voor consumenten van 40% voor elektriciteit en 20% voor gas. De kosten die de regionale netbeheerder in rekening brengt bij huishoudens stijgen daarmee in 2023 met 92-138 euro per jaar, wat neerkomt op 8-12 euro per maand.

Coteq voorziet voor de meeste huishoudens een stijging van ongeveer 96 euro per jaar voor gas en elektra samen, wat neerkomt op 8 euro per maand. De netbeheerders beseffen dat dit een forse stijging is, zeker in combinatie met de hoge energieprijzen. Ook de netbeheertarieven van zakelijke klanten en grootverbruikers van energie stijgen. De mate van de stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik. De Autoriteit Consumenten en Markt (ACM) heeft vanmiddag de voorstellen van alle netbeheerders voor de tarieven 2023 openbaar gemaakt. De tarieven van netbeheerders zijn wettelijk gereguleerd. Toezichthouder ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen. Eind november worden de definitieve tarieven voor 2023 bekend gemaakt.

Maatregelenpakket energieprijzen

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket energieprijzen aangekondigd met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Bij de totstandkoming van dit pakket voor energieprijzen is rekening gehouden met de stijging van netwerktarieven in 2023.

Netverliezen en hoge inflatie

Alle netbeheerders, waaronder Coteq, hebben zelf ook te maken met gestegen prijzen van energie en de hoge inflatie. Bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren, het zogenaamde netverlies. Dit netverlies kopen netbeheerders in. Omdat de netbeheerder net als iedereen veel meer voor gas en elektriciteit betaalt dan vorig jaar zijn deze kosten toegenomen. Om te zorgen dat de gestegen kosten niet ten koste gaan van de investeringsruimte voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie, heeft ACM besloten dat de netbeheerders een voorschot op de kostentoename komend jaar al in de tarieven mogen verrekenen. Daarnaast wordt de tariefstijging bepaald door de inflatie van 12% en de gestegen inkoopkosten van landelijk netbeheerder TenneT. De regionale netbeheerders nemen elektriciteit af bij TenneT, De inkoopkosten van TenneT zijn structureel gestegen. Dit zorgt ook voor stijging van de kosten van regionale netbeheerders.

Energietransitie vraagt om een zwaarder en flexibeler netwerk

De energietransitie vraagt om flinke uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Met de inkomsten zorgen netbeheerders voor goed onderhoud van het huidige elektriciteitsnet en wordt er dagelijks hard gewerkt aan de uitbreiding ervan, zodat energie ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Tegelijk werken netbeheerders aan het net waarbij de energie niet langer centraal maar decentraal wordt opgewekt en waarbij fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon.