Groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas. Op verschillende plekken in ons verzorgingsgebied wordt biogas geproduceerd door mest te vergisten. Als dat biogas wordt opgewerkt naar groengas krijgt het dezelfde kwaliteit als aardgas en kan het worden ingevoed op het Coteq-gasnet.

Het aandeel groengas in ons gasnet groeit. In 2019 ging het nog om 4,5 miljoen m3, in 2020 om 8,7 miljoen m3 en in 2021 dus om 10,3 miljoen m3. We verwachten dat het aandeel groengas de komende jaren nog verder toeneemt. Dat moet ook, want in het klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 2 miljard m3 groengas in het Nederlandse gasnet moet worden ingevoed.