Snelle groei van aantal zonnepanelen in Groningen Drenthe en Overijssel

In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel is afgelopen jaren een explosieve groei te zien van het aantal partijen dat duurzame energie wil produceren. Met name het aantal zonneparken dat zich hier wil vestigen is afgelopen jaren fors gegroeid. In grote delen van deze provincies zat het elektriciteitsnet ook al aan de grenzen van de maximale capaciteit. Met de nieuwe regels vanuit de Netcode, die 25 november ingaat, wil TenneT onderzoeken of het toepassen van het systeem van spitsmijden (congestiemanagement) in deze provincies capaciteitsruimte kan opleveren.

Impact op Coteq-gebied

Dat betekent dat we tijdens het onderzoek voor Oldenzaal en Goor geen transportcapaciteit voor teruglevering meer kunnen aanbieden. Vanwege een sneller dan voorspelde groei was in heel Almelo al geen extra transportcapaciteit meer voor teruglevering beschikbaar.

Gevolgen voor onze klanten

Coteq gaat met (nieuwe) grootzakelijke klanten die een aanvraag indienen in overleg om te kijken hoe we ervoor zorgen dat er zo min mogelijk vertraging optreedt in hun projecten. Alle aanvragen plaatsen wij op een interesselijst. Zodra er weer transportcapaciteit beschikbaar is informeren wij de klanten. Voor alle gemeenten geldt dat dit geen impact heeft op zogeheten kleinverbruikaansluitingen, zoals een woning- of garagedak waarop bewoners zonnepanelen willen plaatsen.

Medewerking klanten essentieel voor succesvol congestiemanagement

De netbeheerders werken hard aan uitbreidingen op alle stations om de netcapaciteit structureel te vergroten. De realiteit is helaas dat dit meerjarige projecten zijn. In de tussentijd kan congestiemanagement mogelijkheden bieden om meer klanten aan te kunnen sluiten op het bestaande elektriciteitsnet. De nieuwe Netcode, die op 25 november ingaat, biedt handvatten om dit te realiseren. Congestiemanagement is alleen mogelijk als grootzakelijke klanten bereid zijn om hieraan actief mee te werken. Wij gaan hierover komende maanden met onze klanten in gesprek.

Meer informatie

Meer informatie over de aankondiging van de onderzoeken vind je op www.tennet.eu