Het Nederlandse energienet blijft met 99,99% één van de betrouwbaarste ter wereld. En omdat het net zo betrouwbaar is, merken we pas tijdens een storing hoe afhankelijk we zijn van energie. Graafschade is één van de belangrijkste oorzaken van een elektriciteitsstoring. Juist nu iedereen in het voorjaar weer in de tuin aan het werk gaat, richt de campagne zich op particulieren, hoveniers en kleine aannemers om zo schade aan kabels en leidingen te voorkomen.

Als je in de tuin nieuwe bomen wilt planten of een terras wilt aanleggen of een schommel vast wilt zetten en je daarbij gebruik moet maken van een graafmachine, dan ben je verplicht om een zogenoemde KLIC-melding te doen bij het Kadaster. Een KLIC-melding kost 11,50 euro. De melder ontvangt informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek zodat er bij de werkzaamheden geen kabels en leidingen worden geraakt. Per jaar wordt in Nederland bij graafwerkzaamheden zo’n 20.000 keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels veroorzaakt. En juist dat kan tot onveilige situaties leiden of het uitvallen van de stroom.

Campagne Veilig Graven
De online-campagne moet ertoe leiden dat de bewustwording bij particulieren van de risico’s van graafschade toeneemt. Bovendien stimuleert de campagne veilig graven, door kleine gravers te attenderen op een goede voorbereiding bij graafwerkzaamheden. Gericht op het geven van tips om veilig en handmatig te graven en het doen van een KLIC-melding bij machinaal graven. Zo kunnen we samen in de straat en in de buurt een hoop ellende voorkomen.

Een belangrijke oorzaak voor gas- en elektriciteitsstoringen zijn graafwerkzaamheden. Graafschade wordt niet alleen door de netbeheerders zelf veroorzaakt, maar bijvoorbeeld ook door civiele aannemers, hoveniers en particulieren die zonder klic-melding graven in de grond. Alle netbeheerders werken continu samen aan nieuwe maatregelen om graafschade te beperken. Naast het doen van controles in het veld voor informatieverbetering, besteden we gezamenlijk jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde klicmelding.

Alles over veilig graven