Voor de inhoud van de vooraankondiging van Enexis verwijst Coteq naar het bericht op de website van Enexis. Het bericht is ook onderaan dit nieuwsbericht te lezen.

Wat is er aan de hand?
Het elektriciteitsnet wordt steeds intensiever gebruikt. Zo elektrificeren steeds meer bedrijven met bijvoorbeeld een elektrische boiler en elektrisch vervoer. Ook zien we een enorme groei van het aantal zonneparken. Daarnaast is er een stijging van het aantal zonnepanelen en warmtepompen bij kleinverbruikers. Deze snelle groei zorgt ervoor dat op het station Almelo Urenco de maximale transportcapaciteit in ons net voor afname voor grootverbruik is bereikt. Komende maanden gaat Enexis samen met ons onderzoeken wat de mogelijkheden voor congestiemanagement zijn om op dit station extra transportcapaciteit vrij te maken.

Impact op Coteq-gebied
Dat betekent dat we tijdens het onderzoek voor het station Almelo Urenco geen transportcapaciteit voor afname door grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère) meer kunnen aanbieden. In Oldenzaal, Goor en station Almelo De Mosterdpot is nog wel (beperkt) capaciteit beschikbaar. We adviseren onze grootverbruikklanten wel om na te gaan of er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is, voordat ze hun eventuele plannen daadwerkelijk gaat realiseren.

Vanwege een sneller dan voorspelde groei van duurzame opwek was in Almelo, Oldenzaal en Goor al geen extra transportcapaciteit meer voor teruglevering beschikbaar, door een knelpunt bij de bovenliggende netbeheerder TenneT. De verwachting is dat het congestieonderzoek eind dit jaar afgerond is.

Wat betekent dit concreet voor onze grootzakelijke klanten?

  • Heb je momenteel geen extra capaciteit nodig? Dan zijn er geen gevolgen.
  • Heb je een nieuwe aansluiting of verzwaring aangevraagd en de offerte al getekend? Dan blijft de afspraak geldig.
  • Heb je een offerte ontvangen, maar deze nog niet getekend? Deze blijft geldig tot en met de vervaldatum van de offerte.
  • Heb je voor jouw aansluiting gecontracteerd vermogen met Coteq afgesloten? Dan mag je het vermogen niet meer overschrijden. Wij vragen je om de bedrijfsvoering hierop aan te passen om te voorkomen dat er schade aan het elektriciteitsnet ontstaat.
  • Als je een verzoek indient voor het verhogen van het gecontracteerd vermogen, een offerte aanvraagt voor het verzwaren van uw aansluiting of voor een nieuwe aansluiting met transportcapaciteit, dan kom je op een wachtlijst. Enexis en Coteq doen ondertussen onderzoek naar congestiemanagement. Begin 2024 verwachten we de eerste resultaten. Daarna informeren wij je over de uitkomst en wat de gevolgen voor je zijn.

Het maximale uit het net halen
De vraag en aanbod van elektriciteit met elkaar af. Deelnemers krijgen hiervoor een financiële vergoeding. Met congestiemanagement halen we het maximale uit het elektriciteitsnet. Als meerdere grootverbruikers meewerken, creëren we mogelijk extra ruimte, zodat andere bedrijven misschien alsnog aan te sluiten zijn. We zetten congestiemanagement in totdat netuitbreiding gerealiseerd is. Heb je regelbaar vermogen dat flexibel in te zetten is en interesse om deel te nemen? Geef dan je interesse aan Enexis door.

Meer informatie
Wij begrijpen dat dit bericht mogelijk een teleurstelling is. Zeker wanneer je plannen hebt om uw huidige elektriciteitsaansluiting te wijzigen of wanneer je denkt aan een nieuwe aansluiting in de nabije toekomst. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de Servicedesk via 0546 – 833 666. Ook is e-mailen mogelijk via info@coteq.nl.

Kaart Almelo

Bericht website Enexis: Congestieonderzoek Almelo Urenco
 

Het verwachte congestiegebied, periode en oorzaak

Enexis Netbeheer verwacht structurele congestie voor afname van elektriciteit van het net in het gebied dat beleverd wordt via het middenspanningsblok “Batt.00” van station Almelo Urenco tot en met kalenderjaar 2028. De congestie betreft midden- en laagspanningsaansluitingen in (delen van) gemeentes Almelo, Hof van Twente, Borne, en Wierden. De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de toegenomen vraag naar transportcapaciteit door groot- en kleinverbruikers, waardoor de vraag naar transportcapaciteit in dit netgebied groter is dan de beschikbare N-1 capaciteit.

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?
In het genoemde congestiegebied bedraagt het totale gevraagde transportvermogen voor afname 56 MW. Het totale beschikbare transportvermogen voor afname van het net bedraagt 54 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen.

Update febrruari 2024: Het onderzoek afgerond
Enexis Netbeheer heeft de mogelijkheden van congestiemanagement onderzocht in dit gebied, als bedoeld in de Netcode Elektriciteit artikel 9.6 eerste lid en 9.7 eerste lid. De uitkomst van dit onderzoek is op de website van Enexis Netbeheer gepubliceerd. Dit onderzoek was gericht op de congestie voor het afnemen van elektriciteit. Uitkomst van het onderzoek is dat er vooralsnog geen transportvermogen voor nieuwe aanvragen ter beschikking kan worden gesteld. Dit komt doordat de natuurlijke groei al groter is dan op basis van congestiemanagement aan transportcapaciteit beschikbaar kan komen.

Duur van de congestieperiode
De structurele congestie blijft hierdoor bestaan totdat Enexis de geplande uitbreidingen in het station Almelo Urenco heeft gerealiseerd. De verwachting is dat de netverzwaring eind 2028 gereed zal zijn. De planning kan een grote afhankelijkheid hebben van de planning van de benodigde hoogspanningsnet-uitbreidingen van TenneT. Let op: Er is op dit station ook congestie afgeroepen door TenneT. Dat wil zeggen dat ook na de uitbreidingen van Enexis congestie kan blijven bestaan totdat ook TenneT de congestie heeft opgelost. TenneT verwacht in de periode 2029-2031 de knelpunten op het net  opgelost te hebben. Kijk op de website van TenneT voor de gepubliceerde onderzoeken