Is mijn privacy niet in het geding met de slimme meter?

Op het gebied van wet- en regelgeving rondom Privacy & Security heeft Nederland een voortrekkersrol in Europa. Voor het gebruik van meetdata (zoals je meterstanden) gelden de strenge normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Privacy Gedragscode en de Privacy- & Security-eisen van Netbeheer Nederland. Coteq Netbeheer zal zich altijd aan deze privacy-vereisten houden. Wij gebruiken je data alleen voor het doel waar u toestemming voor heeft gegeven. Het is verboden om de standen voor een ander doel te gebruiken.

Bekijk alle FAQs over privacy