Waarom betaal ik netbeheerkosten, waar betaal ik voor?

Je betaalt netbeheerkosten zodat de energieleverancier in staat is energie naar je woning of bedrijf te leveren. We leggen daarvoor nieuwe elektriciteitskabels en gasleidingen aan en zorgen dat het bestaande netwerk in de beste staat verkeert. Verder investeren we in oplossingen om storingen te voorkomen of deze sneller op te lossen. Daarnaast werken we aan het (verder) verduurzamen van het energienet door onze netten geschikt te maken en te houden voor teruglevering van energie en het toegenomen elektriciteitsverbruik.

De ACM bepaalt het maximum bedrag

Omdat er geen concurrentie is tussen netbeheerders, bepaalt de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hoe hoog de netbeheerkosten mogen zijn. De toezichthouder kijkt daarbij naar de kosten die de netbeheerder maakt en beoordeelt of die redelijk zijn. Op basis van deze gegevens stelt de ACM elk jaar de maximumtarieven per netbeheerder vast.

Onze tarieven

Onze tarieven zijn op een bepaalde manier opgebouwd, waarover je meer leest op de pagina tarieven.