Het standaard jaarverbruik gas baseren we grotendeels op je werkelijke verbruik, maar rekenen we om naar het verwachte verbruik in een zogeheten standaardjaar. Een standaardjaar is een jaar met gemiddelde klimaatomstandigheden.

Factoren in de berekening

De volgende factoren spelen mee in de berekening van het standaard jaarverbruik gas:

  • De temperatuur.
  • De calorische waarde van het gas (de hoeveelheid energie die je uit gas haalt).
  • Of je hoog of laaggelegen woont.
  • De inkoop, opslag en transportprijzen.

Je werkelijke verbruik is niet hetzelfde

Let op! Het in rekening gebrachte jaarverbruik op je energierekening is dus niet hetzelfde als het standaard jaarverbruik. Dit kan uiteindelijk afwijken, omdat:

  • Het soms warmer of kouder is dan normaal.
  • Er de ene keer meer energie zit in een m³ gas dan de andere keer.
  • Er soms iets meer druk op het gas staat dan de andere keer.

Die verschillen corrigeren we door een aantal kubieke meter bij je werkelijke verbruik op te tellen of af te trekken. Zo komen we op het standaard jaarverbruik. Iedere keer als we een nieuwe meterstand ontvangen van je energieleverancier, berekenen wij het standaard jaarverbruik opnieuw. Er zijn dan wel een aantal voorwaarden:

  • De periode tussen 2 meterstanden is minstens 300 dagen;
  • In deze periode moeten de volledige maanden januari en februari vallen;
  • De meterstand is niet geschat.

Standaard jaarverbruik wordt niet achteraf aangepast

Het standaard jaarverbruik (getal) en dus ook de netwerkkosten passen we achteraf niet aan, ongeacht of het tarief te hoog of te laag is geweest. Dit omdat het voor meerdere doeleinden wordt gebruikt. Het tarief gaat in vanaf de datum waarop het nieuwe standaard jaarverbruik is vastgesteld.

Standaardjaarverbruik bepaalt jouw netwerkkosten

Het standaard jaarverbruik bepaalt de netwerkkosten die je betaalt. Stel bijvoorbeeld dat het standaard jaarverbruik vastgesteld is op minder dan 500 m³ gas, dan vind je op je jaarrekening de tariefgroep van 0 m³ tot 500 m³ terug. Lees meer over het standaard jaarverbruik en waarvoor het gebruik wordt.

Meer over het standaard jaarverbruik