Wat is een investeringsplan?

Met ingang van 2020 publiceert Coteq Netbeheer iedere twee jaar een investeringsplan. Het investeringsplan kijkt telkens tien jaar vooruit en informeert je over de benodigde uitbreidings- en vervangingsinvesteringen voor het gas- en elektriciteitsnet van Coteq. Het beschrijft wat we als netbeheerder ondernemen om onze energievoorziening geschikt te maken en te houden voor (duurzame) energie.

De totstandkoming

Het zogeheten ontwerpinvesteringsplan bieden wij altijd aan het publiek ter consultatie aan gedurende een bepaalde periode. Dit geeft je de mogelijkheid om op de voorgenomen investeringen te reageren. We nemen vervolgens de binnengekomen reacties door en voegen dit aan het plan toe met onze reactie daarop. Daarna bieden we het investeringsplan aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan die het plan toetst. Soms zijn er dan nog enkele aanpassingen nodig, die we dan doorvoeren. Vervolgens bieden we het opnieuw aan de ACM aan, waarna het plan definitief wordt vastgesteld.

Waarom stelt Coteq een investeringsplan op?