Als mijn meter geijkt wordt, betaal ik dan de kosten?

Of je wel of niet zelf de kosten moet betalen wanneer we je je meter laat ijken, hangt ervan af of blijkt dat deze inderdaad een afwijking vertoont.

Wel een afwijking meter-ijking

Blijkt uit de meter-ijking dat de meter inderdaad een afwijking vertoont en dat deze groter is dan toegestaan, dan zijn de kosten van het onderzoek en de vervanging van de meter (inclusief de voorijkosten) voor rekening van Coteq. In dat geval bepalen wij (na het plaatsen van de nieuwe meter op basis van de uitkomsten van het onderzoek) je verbruik opnieuw. Wij geven dit door aan je energieleverancier.

Geen meterafwijking

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen afwijking is of deze niet groter is dan toegestaan, dan komen de kosten voor de elekriciteits- of gasmeterijking voor je eigen rekening. Je ontvangt dan een factuur van ons.