Co de Mol is onderdeel van het merk van Coteq en is een fictief figuur dat we gebruiken ter ondersteuning bij informatie die we delen op bijvoorbeeld socialmedia, stickers en brieven. Denk aan uitleg, tips en adviezen voor onze klanten. Hij keert bij verschillende onderwerpen terug! Zijn beeld zorgt voor herkenbaarheid en consistentie in de communicatie. 

Het verhaal van Co de Mol

Er gebeurt zoveel op het gebied van netbeheer, dat Co bovengronds gekomen is om Coteq een handje te helpen. Co stelt zich op deze pagina voor

Maak kennis met Co!