Vervolgmelding vooraankondiging congestie voor afname van elektriciteit in Overijssel

Landelijk netbeheerder TenneT heeft vanmorgen, 20 december 2023, conform artikel 9.9 van de Netcode Elektriciteit een vooraankondiging van verwachte structurele congestie voor afname van elektriciteit in het deelnet Overijssel gedaan. Het verwachte tekort aan beschikbare transportcapaciteit voor afname heeft betrekking op het hoogspanningsnet van TenneT en de onderliggende netten van de regionale netbeheerders Enexis, Liander, RENDO en Coteq. Vanaf nu is er op alle Overijsselse stations geen transportcapaciteit voor afname meer vrij voor grootverbruikaansluitingen (>3x80 ampère). Met dit bericht doet Coteq Netbeheer een vervolgmelding op de vooraankondiging van TenneT conform artikel 9.9 van de Netcode Elektriciteit.

Impact verzorgingsgebied netbheerder Coteq

Dit betekent dat alle nieuwe aanvragen van grootverbruikers in Overijssel, dus ook in Almelo, Goor en Oldenzaal voor een aansluiting of verzwaring vanaf nu op een wachtlijst komen. Voor Almelo en Oldenzaal was dit al aan de orde, voor Goor betekent deze aankondiging dat er vanaf nu ook geen transportcapaciteit voor afname meer beschikbaar is voor grootverbruik klanten. Voor deze klanten geldt dat zij geholpen worden wanneer de TenneT-knelpunten zijn opgelost, de verwachting is in de periode 2029-2031 Of eventueel eerder als er ruimte op het net gevonden wordt door samen slimmer het net te benutten.

Wat betekent dit concreet voor onze grootzakelijke klanten?

  • Heb je momenteel geen extra capaciteit nodig? Dan zijn er geen gevolgen.
  • Heb je een nieuwe aansluiting of verzwaring aangevraagd en de offerte al getekend? Dan blijft de afspraak geldig.
  • Heb je een offerte ontvangen, maar deze nog niet getekend? Deze blijft geldig tot en met de vervaldatum van de offerte.
  • Heb je voor jouw aansluiting gecontracteerd vermogen met Coteq afgesloten? Dan mag je het vermogen niet meer overschrijden. Wij vragen je om de bedrijfsvoering hierop aan te passen om te voorkomen dat er schade aan het elektriciteitsnet ontstaat.
  • Als je een verzoek indient voor het verhogen van het gecontracteerd vermogen, een offerte aanvraagt voor het verzwaren van je aansluiting of een nieuwe aansluiting met transportcapaciteit aanvraagt, dan kom je op de wachtlijst.

Onderzoek naar spitsmijden

TenneT gaat de komende periode samen met de regionale netbeheerders onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn extra ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers. TenneT verwacht de uitkomsten van dit onderzoek na de zomer van 2024 te kunnen presenteren. Ondertussen werken de netbeheerders overal in de provincie aan verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Nog geen gevolgen voor consumenten

De vraag van consumenten en ondernemers naar elektriciteit neemt snel toe. Verwarmen, vervoer en productie gebeurt steeds vaker elektrisch in plaats van met aardgas, benzine en diesel. De snelle opkomst van warmtepompen, laadpalen en industriële elektrische boilers leidt ook in Overijssel tot een sterkstijgende vraag naar capaciteit van het elektriciteitsnet. Voor huishoudens en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3x80 ampère) hebben deze ontwikkelingen nog geen gevolgen. Dit betekent dat er op dit moment geen belemmeringen zijn voor particulieren om bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal te installeren.

Onlinebijeenkomst

De netbeheerders nodigen ondernemers in Overijssel uit voor een webinar op vrijdag 26 januari van 11:00 – 12:00 uur. Tijdens deze onlinebijeenkomst krijgen ondernemers meer informatie over de recente ontwikkelingen op het elektriciteitsnet en gaan de netbeheerders met ondernemers in gesprek over het beschikbaar stellen van flexibel vermogen en spitsmijden. Dit webinar is voor ondernemers uit Overijssel en Groningen. Aanmelden voor dit webinar kan via deze link: https://webinarnetcongestiegro...

Meer informatie

Wij begrijpen dat dit bericht mogelijk een teleurstelling is. Zeker wanneer je plannen hebt om je huidige elektriciteitsaansluiting te wijzigen of wanneer je denkt aan een nieuwe aansluiting in de nabije toekomst. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de medewerkers van de servicedesk via 0546 – 833 666. E-mailen kan ook via info@coteq.nl.