Elektriciteitsstoringen

Het aantal onderbrekingen in de elektriciteitsnetten is met 26.763 hoger dan het gemiddelde van de jaren ervoor (22.552 onderbrekingen). Per onderbreking zijn er daarbij wel minder klantaansluitingen getroffen. De jaarlijkse uitvalduur is daardoor iets gedaald ten opzichte van afgelopen jaren. Namelijk van 21,9 naar 21,8 minuten. Voornaamste reden voor deze daling dat afgelopen jaren meer grote onderbrekingen hebben plaatsgevonden. Bij Coteq is de jaarlijkse uitvalduur gedaald van 9,8 minuten naar 7,3 minuten.

Het aantal geplande onderbrekingen was in 2023 wel opvallend hoger. In 2023 is bij 839.871 klanten tijdelijk de stroomvoorziening afgesloten geweest. Dat is bijna het dubbele van de jaren ervoor. Er zijn twee oorzaken voor deze stijging. Allereerst wordt er meer gepland werk uitgevoerd dan voorheen. Netbeheerders zijn bezig met de grootste verbouwing van onze elektriciteitsnetten ooit. Dat maakt dat het aantal geplande onderbrekingen de komende jaren waarschijnlijk verder toe zal nemen. Er moeten de komende tien jaar tussen de 37.000 (+39%) en 54.000 (+57%) elektriciteitshuisjes worden bijgebouwd. Ook moet er tussen de 80.000 en 105.000 km kabel worden gelegd.

Om veiligheidsrisico’s te verminderen wordt er daarnaast meer gekozen voor het spanningsloos uitvoeren van werkzaamheden aan elektriciteitsnetten. Dit leidt tot een toename van geplande onderbrekingen.

De verkorte betrouwbaarheidsresultaten van het elektriciteitsnet in 2023 in beeld.

Bekijk de resultaten.

Gasstoringen

In 2023 hadden klanten gemiddeld 97 seconden geen gas. Voor de klanten van Coteq was dat gemiddeld 18 seconden.

De verkorte betrouwbaarheidsresultaten van het gasnet in 2023 in beeld.

Bekijk de resultaten.

Oorzaken van storingen

Bijna de helft van de onderbrekingen wordt veroorzaakt door graafschades en veroudering of slijtage. Graafschades worden veroorzaakt wanneer bijvoorbeeld civiele aannemers, hoveniers en particulieren zonder KLIC-melding en/of onzorgvuldig graven. Bij machinaal graven, moet daarom vooraf bij het Kadaster de ligging van kabels en leidingen worden opgevraagd, via de KLIC-melding. KLIC-melding doen particulier: meld uw graafwerkzaamheden. - Kadaster.nl particulier

Veroudering of slijtage

Daarnaast is in het elektriciteitsnet veroudering of slijtage ook een belangrijke storingsoorzaak. Door de energietransitie worden kabels en componenten in de netten steeds zwaarder belast. Hierdoor slijten ze sneller. Door onder andere monitoring van hun componenten, storingsanalyses en materiaalonderzoeken scherpen de netbeheerders hun onderhouds- en vervangingsprogramma continu aan.

Zwaarder belast net

In de cijfers van 2023 zien we tot slot dat storingen als gevolg van het zwaarder belasten van het materiaal in aantal ook iets toenemen. Het gaat om 1438 storingen van de in totaal 26.763 storingen.

Meer informatie

Ieder jaar maakt Netbeheer Nederland op 1 maart de storingscijfers voor het Nederlandse energienet over het voorgaande jaar bekend. Er is een infographic opgesteld die een samenvatting van de belangrijkste cijfers bevat en ingaat op de grootste drie onderbrekingen van het jaar. In april van dit jaar verschijnt een openbaar rapport, met een nadere analyse van de storingscijfers.

Actuele informatie over storingen is te vinden op gasenstroomstoringen.nl. Storingen in ons verzorgingsgebied vindt u ook op Storingsoverzicht - Coteq Netbeheer.