Dit plan is samen met landelijke en regionale netbeheerders, maar ook met andere betrokken partijen, waaronder gemeenten en vertegenwoordigers van bouwbedrijven tot stand gekomen. In deze editie zijn voor het eerst ook de provinciale energieplannen meegenomen.

We hebben, net als de andere netbeheerders, afgelopen jaren onze investeringen fors verhoogd. Omdat de vraag naar (transport)capaciteit sneller groeit dan de netbeheerders kunnen uitbreiden, is ondanks de enorme investeringen in het net op korte termijn het congestieprobleem (filevorming op het net) nog niet opgelost. Dat betekent dat er prioriteiten moeten worden gesteld en we moeten accepteren dat niet álles op korte termijn mogelijk is.

Om dit structureel op te lossen moeten we de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, opdrachtgevers en (mede)overheden – veel planmatiger te werken. Uitgangspunt is dat we wijk-voor-wijk en gebied-voor-gebied kijken wat er nodig is om het energienet in één keer uit te breiden en toekomstbestendig te maken. In het voorstel voor een Nationale Uitvoeringsagenda Regionale Infrastructuur die vandaag door de regionale netbeheerders is uitgebracht, doen we een aanzet hoe deze versnelling wordt gerealiseerd.

Consulatie ontwerpinvesteringsplan 2024 Coteq Netbeheer
We bieden het ontwerp investeringsplan (IP2024) tot 29 november 2023 ter consultatie aan.Je hebt tot 29 november 2023 de mogelijkheid een zienswijze bij ons in te dienen. Nadat je je zienswijze hebt ingediend, gaan wij ermee aan de slag. Wij voegen de verzamelde zienswijzen als bijlage toe aan de het ontwerpinvesteringsplan en geven een toelichting hoe we ze verwerken. Op 1 januari 2024 bieden we het Investeringsplan 2024 aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) aan die het vervolgens toetst. Na deze toetsing stellen we het Investeringsplan vast.

Meer weten of de investeringsplannen en het voorstel voor een uitvoeringsagenda? Lees het nieuwsbericht op de website van onze branchevereniging Netbeheer Nederland.

#energietransitie #investeringsplan #uitvoeringsagenda

Ontwerp Investeringsplan 2024

Bekijk het document